Home » , » Ενας χουντικός κόβει και ράβει στη Ν.Δ

Ενας χουντικός κόβει και ράβει στη Ν.Δ

Από ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ , Τρίτη 12 Μαρτίου 2013 | 4:19 μ.μ.


Του Κώστα Βαξεβάνη - "Hot Doc"

0 Αντώνης Σαμαράς, στις 13 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε τον διορισμό του Ηλία Φιλιππακόπουλου ως διευθυντή του γραφείου του γραμματέα της ΝΔ, Μανώλη Κεφαλογιάννη. Ανέθεσε δηλαδή στον έμπιστο και εξ απορρήτων του Μανώλη Κεφαλογιάννη τη διεύθυνση σοβαρών λειτουργιών του κόμματος, ανάμεσα στις οποίες προφανώς και όσες αφορούν τη διασφάλιση της Δημοκρατίας. Μόνο που ο άνθρωπος ο οποίος ορίστηκε ως θεματοφύλακας των δημοκρατικών αξιών του κόμματος, πίσω ακριβώς από την ταμπέλα που πυροβόλησαν αντιδημοκράτες, δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις με τη Δημοκρατία.

Ο Ηλίας Φιλιππακόπουλος ήταν στέλεχος των φοιτητικών συλλόγων της χούντας στο Πολυτεχνείο. Συγκεκριμένα, υπήρξε γραμματέας και στη συνέχεια πρόεδρος των διορισμένων από το καθεστώς του Παπαδόπουλου συλλόγων, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της χούντας στους πανεπιστημιακούς χώρους, καταργώντας τους εκλεγμένους από τους φοιτητές αντιπροσώπους. Ο εκλεκτός του πρωθυπουργού δεν υπήρξε παραπλανημένα εκλεκτός της χούντας, αλλά βασικό πανεπιστημιακό στέλεχος της με δράση.

«Προς την Αυτού Εξοχότητα Γεώργιο Παπαδόπουλο»

Το 1969 ο Ηλίας Φιλιππακόπουλος ήταν φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων. Η χούντα είχε καταργήσει τους φοιτητικούς συλλόγους σε όλες τις πανεπιστημιακές σχολές, διορίζοντας διοικήσεις παντού. Οι νέες διορισμένες διοικήσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνταν από  τη Διεύθυνση Νεότητας του Παπαδόπουλου, οργάνωναν χοροεσπερίδες, διέγραφαν «αντιδραστικούς» φοιτητές και διαπαιδαγωγούσαν τους νέους με τα ιδανικά της «Εθνοσωτηρίου Επαναστάσεως».

Στο Πολυτεχνείο πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο φοιτητής Ηλίας Φιλιππακόπουλος. Οι παλιοί συμφοιτητές του Φιλιππακόπουλου θυμούνται αρκετά καλά τη δράση του αλλά, επειδή μάλλον θα την αρνηθεί, παραθέτουμε μόνο τα έγγραφα ντοκουμέντα. Τα έγγραφα δηλαδή που ο Φιλιππακόπουλος υπέγραψε ως άνθρωπος της χούντας στο Πολυτεχνείο. Πρόκειται για επιστολές και συγχαρητήρια τηλεγραφήματα προς τον Παπαδόπουλο και ανθρώπους της χούντας. Τα υπογράφει όλα ως «εκπρόσωπος» των φοιτητών, ως διορισμένος δηλαδή από το καθεστώς.

 Γεμάτος από ρίγη «Εθνικής συγκινήσεως», γράφει:

«Προς
Την ΑΕ τον Πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως κ. Γεώργιον  Παπαδόπουλον
Σεβαστέ κύριε Πρόεδρε
Πληροφορηθέντες την θαρραλέαν και αληθώς  Πατριωτικήν στάσιν της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατεχόμεθα από ρίγη Εθνικής συγκινήσεως.
Συναισθανόμενοι το χρέος μας έναντι της Μητρός Πατρίδος κάτω από την σκιάν της ενδόξου τριαχιλιετούς ιστορίας μας, δηλούμεν ότι είμεθα έτοιμοι να σας ακολουθήσωμεν εις πάντα αγώνα προς δόξαν της Φιλτάτης Πατρίδος. Εις την ψυχήν της Ελληνικής Νεότητος ενεγράφη με χρυσά γράμματα το όνομα σας. Συνεχίσατε να αντιτάσσεται "ΟΧΙ" εις τους Βαρβάρους βέβαιος ότι σας ακολουθεί όλος ο ηρωικός Λαός της Ελλάδος, αναφωνών ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ Μετ εξαίρετου σεβασμού Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Ο Ηλίας Φιλιππακόπουλος, λάτρης του Παπαδόπουλου, ο οποίος αποκαλεί βαρβάρους τους Ευρωπαίους που τιμωρούν τη χούντα το 1969, σήμερα έχει οριστεί υπεύθυνος για την «ευρωπαϊκή πολιτική» που χαράσσει ο πρωθυπουργός. Και προφανώς θα συνοδεύσει τον Μανώλη Κεφαλογιάννη ως το Συμβούλιο της Ευρώπης για να οριστεί επακριβώς αυτή η «ευρωπαϊκή» και «δημοκρατική» προοπτική της Ελλάδας.

Happy Birthday Χούντα

Στη δεύτερη επέτειο της χούντας, στις 21 Απριλίου 1969, ο Φιλιππακόπουλος, ως γραμματέας του διορισμένου φοιτητικού συλλόγου, υπογράφει επιστολή προς τον Παπαδόπουλο, ευχόμενος τα καλύτερα για τον ίδιο και την «Επανάσταση». Η επιστολή είναι αποκαλυπτική των «δημοκρατικών» του φρονημάτων:

«Προς
την ΑΕ τον Πρόεδρον της Εθνικής Κυβερνήσεως Κύριε Πρόεδρε
Προσδοκώντες την έλευσιν της αυγής της Δευτέρας 21ης Απριλίου 1969, Β' Επετείου της Εβνοσωτηρίου Επαναστάσεως της 21ης Απριλίου 1967, εκ μέρους των μελών του Συλλόγου Σπουδαστών Αγρονόμων Τοπογράφων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ευχόμεθα εις Υμάς και δι' Υμών εις όλους τους Πρωτεργάτας της Επαναστάσεως πλήρη ευόδωσιν των Σκοπών της Εθνικής Επαναστατικής Κυβερνήσεως εκφράζομεν την βαθυτάτην Ευγνωμοσύνην μας δι' όσα μέχρι τούδε η Εθνική Επαναστατική Κυβέρνησις έπραξεν υπέρ της Σπουδαζούσης Νεολαίας και ημών των ιδίων παρέχομεν εις Υμάς την διαβεβίωσιν ότι και ημείς δια της προσωπικής μας προσπάθειας συμβάλοντες εις το Έργον Σας εν τω μέτρω των δυνατοτήτων μας, θα φανώμεν απόγονοι των Πάτερων μας, οι οποίοι αγωνισθέντες υπό την πεφωτισμένην ηγεσίαν Υμών εις τα Μακεδόνικα  Όρη έθεσαν τας Βάσεις δια μίαν Νέαν Ελλάδα θέτομεν το δυναμικόν των μελών του καθ' ημάς  Συλλόγου εις την διάθεσιν σας, ίνα ευαρεστούμενος το χρησιμοποιήσητε εις παν  Έργον το οποίον Υμείς ηθέλατε αποφασίσει, επί καλώ Φιλτάτης Ημών Πατρίδος».

Ο Φιλιππακόπουλος παλεύει υπό την «Πεφωτισμένη Ηγεσία» του Παπαδόπουλου για μια Νέα Ελλάδα. Προφανώς η Νέα Ελλάδα του Αντώνη Σαμαρά που έχει κληθεί να υπηρετήσει σήμερα είναι απλώς μια συνωνυμία. Ο ασυγκράτητος Φιλιππακόπουλος στέλνει ευχαριστήριες επιστολές στους στρατηγούς κυβερνητικούς επιτρόπους που διορίζονται στο Πολυτεχνείο, αλλά και στους Αμερικανούς.

 Όταν η αμερικανική αποστολή φτάνει στο φεγγάρι, ο πολυγραφότατος Φιλιππακόπουλος στέλνει τηλεγράφημα στον αμερικανό πρέσβη όχι για να συγχαρεί για το επιστημονικό επίτευγμα, αλλά για να δηλώσει τα «αισθήματα μεγίστης υπερηφάνειας, τα οποία μας κατέκλυσαν όταν αντικρύσαμεν την Αμερικανικής Αστερόεσσαν να αναδιπλούται εις το Διάστημα μεταφέρουσα δια μίας εισέτι φοράν, και εκτός του γήινου χώρου, το μήνυμα της Ελευθερίας, της Ειρήνης και της Αγάπης». Στο τέλος, όπως το συνηθίζει, αναφωνεί: «ΖΗΤΩΣΑΝ ΑΙ ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ».

 Ένας χουντικός «κορώνα στο κεφάλι» του Κεφαλογιάννη

Μετά τη μεταπολίτευση η δράση του Φιλιππακόπουλου χάθηκε μέσα στον απόηχο του χρόνου. Καμία διαδικασία αποχουντοποίησης δεν έγινε, και οι δίκες και η τιμωρία μέσα από διάφορα νομικά τερτίπια περιορίστηκαν σε μια ομάδα πρωτεργατών. Ο Φιλιππακόπουλος τη δεκαετία του '80είναι πλέον ένας δημοκράτης της ΝΔ. Παρότι ακούγονται πολλά για τη δράση του, το 1988, εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τη ΝΔ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης.

Σε μία απεργία που γίνεται από τους εργαζόμενους στη Βάση Γουρνών, ο Φιλιππακόπουλος εμφανίζεται να υποστηρίζει την εργοδότρια εταιρία (είναι οι Αμερικανοί για τους οποίους ζητωκραύγαζε μερικά χρόνια πριν) αντί των θέσεων του ΤΕΕ και των εργαζομένων.

Ομόφωνα οι παρατάξεις των μηχανικών, μαζί και αυτή της ΝΔ, τον καταγγέλλουν δημόσια. Ο Φιλιππακόπουλος εξαφανίζεται από τα πολιτικά πράγματα, αλλά βρίσκει θέση δίπλα στον νεαρό βουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη. Από τη δεκαετία του '90 γίνεται ο εξ απορρήτων του, η πολιτική του σκιά και, όπως έχουν πει πολλοί δημόσια, ο άνθρωπος πίσω από όλες τις αποφάσεις του.
Ο λόγος που ο Μανώλης Κεφαλογιάννης επέλεξε έναν χουντικό ως άνθρωπο εμπιστοσύνης είναι μάλλον ανεξήγητος και για πολλούς στην ίδια τη ΝΔ. Ο νυν γραμματέας της ΝΔ, σε όλη την πολιτική του πορεία, έχει κορώνα στο κεφάλι του τον Ηλία Φιλιππακοπουλο, ακόμη και στις περιπτώσεις που η δράση του τον εκθέτει ανεπανόρθωτα και δημιουργεί δημόσια κριτική. Η αδυναμία του Κεφαλογιάννη προς τον υμνητή του Παπαδόπουλου είναι έκδηλη.

Το 1998 ο τότε βουλευτής Ηρακλείου φτάνει στο σημείο να καταθέσει στη Βουλή ερώτηση γιατί δεν παίρνει υπερωρίες και νυκτερινή εργασία ο Φιλιππακόπουλος. Τον έχει αποσπάσει στο γραφείο του από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων και δεν προβλέπεται κονδύλι στον προϋπολογισμό για υπερωριακή εργασία αυτών των υπαλλήλων. Παρότι το ίδιο πρόβλημα έχουν χιλιάδες υπάλληλοι, ο Κεφαλογιάννης με την ερώτηση του 4085/19.11.1998 προς τον υπουργό Κώστα Λαλιώτη ρωτά γιατί δεν πληρώνεται υπερωριακά ο προστατευόμενος του και μόνο.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από τότε ακόμη, πως οι σχέσεις Κεφαλογιάννη-Φιλιππακόπουλου είναι πολύ ιδιαίτερες. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα λίγο αργότερα. Όταν ο Κεφαλογιάννης αναλαμβάνει υπουργός Ναυτιλίας, ο Φιλιππακόπουλος είναι υπεύθυνος για μια σειρά από φουρτούνες. Καταγγελίες φτάνουν ως το Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, αλλά ο Κεφαλογιάννης προτιμά να τσακίσει το καράβι της πολιτικής του καριέρας απ' το να εγκαταλείψει το πλοίο του Φιλιππακόπουλου. Εντέλει διασώζονται και οι δύο, για να διοικήσουν τελικά το καράβι του ίδιου του κόμματος.

Η σκιώδης αδυναμία του υπουργού

Το 2004 ο Μανώλης Κεφαλογιάννης γίνεται   υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Με έγγραφο του, που κοινοποιεί στα γραφεία των υπουργών και των βουλευτών, ενημερώνει πως «Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου είναι ο Ηλίας Φιλιππακόπουλος». Το έγγραφο έχει ημερομηνία 1 Απριλίου 2004 και φέρει την υπογραφή του υπουργού. Ο Φιλιππακόπουλος εγκαθίσταται στο υπουργείο ως διευθυντής του Κεφαλογιάννη, λειτουργεί ως διευθυντής του πολιτικού του γραφείου, αλλά δεν υπάρχει κανένας τέτοιος τυπικός διορισμός.

Ο Φιλιππακόπουλος εμφανίζεται ως επιστημονικός σύμβουλος του βουλευτή Κεφαλογιάννη και πληρώνεται από την ελληνική, Βουλή με «Μίσθωση Εργασίας Αορίστου Χρόνου». Αν ο Φιλιππακόπουλος είχε διοριστεί επίσημα διευθυντής του γραφείου του υπουργού, θα έπρεπε να μην εισπράττει τη σύνταξη του από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως τοπογράφος μηχανικός.

Ο Κεφαλογιάννης όχι μόνο εξασφαλίζει μεγάλο εισόδημα με τον τρόπο αυτό στον Φιλιππακοπουλο, αλλά τον διορίζει και τεχνικό σύμβουλο στον ΟΛΠ με μισθό 17.700 ευρώ το εξάμηνο. Λίγο αργότερα γίνεται και μέλος του ΔΣ του οργανισμού.

Το 2005 ο πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος Δημήτρης Σκάλκος στέλνει στον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή μια επιστολή, στην οποία καταγγέλλει σοβαρές διακρίσεις και παρανομίες σε βάρος του. Ο πλοίαρχος Σκάλκος έχει όλα τα τυπικά προσόντα για να υπηρετήσει σε θέση ναυτιλιακού ακολούθου στο εξωτερικό, αλλά στη θέση του πάνε άνθρωποι με λιγότερα προσόντα. Ο φάκελος του είναι εντυπωσιακός, με άριστες βαθμολογίες, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες, αλλά ο υπουργός, παρακάμπτοντας διαδικασίες, στέλνει στο εξωτερικό άλλους.

Ο Σκάλκος διαμαρτύρεται χωρίς αποτέλεσμα και αναγκάζεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να ακυρώσει τις μεταθέσεις. Στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας όμως δεν υλοποιούν την απόφαση της Δικαιοσύνης. Αντίθετα, για να νομιμοποιήσουν τις παράνομες μεταθέσεις, αλλάζουν τον νόμο περί μεταθέσεων. Πίσω από όλη αυτή τη μεθόδευση ο πλοίαρχος Δημήτρης Σκάλκος εντοπίζει την παρασκηνιακή λειτουργία του σκιώδους διευθυντή του Κεφαλογγιάνη και την καταγγέλλει στον πρωθυπουργό. Αντί να δικαιωθεί, αποστρατεύεται.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή στη συνέχεια. Ο Φιλιππακόπουλος μηνύει τον πλοίαρχο Σκάλκο για τις καταγγελίες του. Τον κατηγορεί για συκοφαντική δυσφήμηση και αρνείται πως είναι διευθυντής του υπουργού με συγκεκριμένο ρόλο. Ο Σκάλκος μηνύει και αυτός τον Φιλιππακοπουλο. Επειδή έχει έννομο συμφέρον, ζητά μέσω εισαγγελικής εντολής να του δοθούν από το υπουργείο στοιχεία για τη μισθοδοσία αλλά και τη λειτουργία του Ηλία Φιλιππακόπουλου στο υπουργείο. Το αίτημα φτάνει στον υπουργό Μανώλη Κεφαλογιάννη, αλλά αυτός αρνείται να υλοποιήσει την εισαγγελική εντολή. Ο Σκάλκος καταθέτει δύο μηνύσεις εναντίον του Κεφαλογιάννη. Η μία αφορά την άρνηση του να υλοποιήσει την εντολή εισαγγελέα και η άλλη το γεγονός  ότι ο Φιλιππακόπουλος χρησιμοποιούσε υπηρεσιακό αυτοκίνητο και τρεις βάρδιες από το υπουργείο ενώ δεν είχε δικαίωμα, ζημιώνοντας το ελληνικό δημόσιο.

Οι δύο μηνύσεις εξετάζονται από την Εισαγγελία και οι δικογραφίες διαβιβάζονται στη Βουλή με το ερώτημα της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Μανώλη Κεφαλογιάννη. Η μία με αριθμό πρωτοκόλλου 3254/9-8.2010 και η άλλη 4265/5.11.2010. Καμία από τις δικογραφίες δεν συζητήθηκε στη Βουλή. Είναι δύο από τις πολλές δικογραφίες των οποίων η τύχη αγνοείται φτάνοντας στη Βουλή. Εντυπωσιακό είναι πως η αρχειοθέτηση των δύο δικογραφιών στη Βουλή φαίνεται κατά περίεργο τρόπο να σταματά και τη δίωξη των μη πολιτικών προσώπων που ενεπλάκησαν στην υπόθεση.

Και καταδικασμένος

Ο πλοίαρχος Δημήτρης Σκάλκος κέρδισε τους βαθμούς που στερήθηκε με την αποστρατεία του προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Στην αντιπαράθεση του με τον Φιλιππακοπουλο δικαιώθηκε, κερδίζοντας τη δίκη. Ο Φιλιππακόπουλος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ένα χρόνο φυλάκιση και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Η καταδίκη του όπως και το χουντικό του παρελθόν δεν απέτρεψαν τον Σαμαρά και τον Κεφαλογιάννη να τον χρησιμοποιήσουν στην πιο σημαντική επιτελική θέση στο κόμμα.

Το 2008 ένας ακόμα ανώτατος αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος, ο τότε αρχηγός Θ. Γκλεζάκος, στρέφεται εναντίον του Φιλιππακοπουλου. Ανήκοντας στον χώρο της ΝΔ, όπως ο ίδιος λέει, απευθύνεται και αυτός στον πρωθυπουργό με σοβαρές καταγγελίες. Γράφει στην επιστολή του: «Κύριε πρωθυπουργέ, σας ενημερώνω ότι το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας από όταν ανέλαβε ο νυν υπουργός (2004) είναι ουσιαστικά στα χέρια του ιδιαιτέρου του (άτυπου διευθυντού) Φιλιππακοπουλου Ηλία, και του παρατρεχάμενου του, νυν αρχιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι έχουν και το πεπόνι και το μαχαίρι απολύτως επί των μεταθέσεων, κρίσεων, προαγωγών, τοποθετήσεων του προσωπικού ΛΣ στο εσωτερικό και εξωτερικό κατά το δοκούν».

Ο αρχηγός του Λιμενικού αναφέρεται σε μια σειρά από περιστατικά για τα οποία αναφέρει στοιχεία. Παρά τις θαλλασοταραχές που προξενεί η δράση Φιλιππακοπουλου, ο Κεφαλογιάννης επιμένει να τον έχει πάντα δίπλα του. Ακόμη και όταν στο Μέγαρο Μαξίμου μια ακόμη υπόθεση με πρωταγωνιστή τον Φιλιππακοπουλο έφτασε τα πράγματα στο απροχώρητο, ο τότε υπουργός δήλωσε την αδυναμία του στον υμνητή του Παπαδόπουλου και λέγεται πως απείλησε ακόμη και με παραίτηση. Η υπόθεση αφορούσε διαγωνισμό για την προμήθεια γερανογεφυρών στον ΟΛΠ ύψους 25 εκατομμυρίων.Ο διαγωνισμός δεν προχωρούσε, αφού ο Φιλιππακόπουλος επί σειρά μηνών καθυστερούσε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας.

Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΟΛΠ ήταν έκδηλο το ενδιαφέρον του να συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό η ελληνική εταιρία ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ. Η εταιρία δεν κάλυπτε τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, αλλά ο Φιλιππακόπουλος επέμενε να συμπεριληφθεί ως «ελληνική εταιρία». Κατάφερε μάλιστα να αναδιαμορφωθούν οι προδιαγραφές για να συμπεριληφθεί στον διαγωνισμό η ΡΟΚΑΣ.
Όταν υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ανέλαβε ο Γιώργος Βουλγαράκης, ζήτησε τις παραιτήσεις όλως των μελών του ΔΣ του ΟΛΠ. Ο Φιλιππακόπουλος αρνιόταν να παραιτηθεί, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση στο Μέγαρο Μαξίμου και τη ΝΔ, αφού γινόταν η αιτία ενός εσωτερικού πολέμου. Ο Κεφαλογιάννης κάλυψε ως το τέλος τον άνθρωπο που επί δεκαετίες αποτελεί τη σκιά του.

Ο Φιλιππακόπουλος βρίσκεται πλέον σήμερα στο γραφείο του γραμματέα της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη και παραμένει ο άνθρωπος του, αλλά και ο άνθρωπος πλέον της ΝΔ. Ούτε όσα έχουν καταγγελθεί εναντίον του, ούτε η καταδίκη του, αλλά ούτε και το χουντικό του παρελθόν στάθηκαν εμπόδιο στο να γίνει θεματοφύλακας των λειτουργιών ενός κοινοβουλευτικού κόμματος. Για τους δικούς του λόγους ο Μανώλης Κεφαλογιάννης αισθάνεται οικεία με έναν υμνητή του Παπαδόπουλου στο γραφείο του. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει να αποκτήσει την ίδια οικειότητα η Δημοκρατία και φυσικά ο Αντώνης Σαμαράς.
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Powered by Blogger