Home » , , , , » Κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ΕΑ: "Βέλτιστη Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού";

Κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ΕΑ: "Βέλτιστη Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού";

Από Δημήτρης Δαμασκηνός , Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017 | 1:54 μ.μ.

 Κυβερνητικές παρεμβάσεις στην ΕΑ: "Βέλτιστη Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού" ή "ένα ακόμα βήμα στην... ευελιξία των δημόσιων δομών ΕΑ" στην κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης που επιβάλλουν τα μνημόνια;

Ανακοίνωση σχετικά με την επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή από το ΙΕΠ και τον τρόπο εισαγωγής του ιδιώτη βοηθού και νοσηλευτή στο σχολείο

Με αφορμή, την εξαγγελθείσα επιμόρφωση των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το ΙΕΠ χωρίς εξειδίκευση ή κατάρτιση σε ΕΑΕ (υπ' αρ. 40816/Δ3, 9-03-2017), και την ρύθμιση του τρόπου εισαγωγής του ιδιώτη βοηθού και νοσηλευτή στο σχολείο [(υπ' αρ. 40493/Δ3, 09-03-2017), έγγραφο στο οποίο περιγράφονται τα καθήκοντα των σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ], θα θέλαμε ως εκπαιδευτικοί της παράταξης "Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή" να εκφράσουμε την οργή μας σε ότι αφορά στις εξελίξεις αυτές που είναι αποτελέσματα των μνημονικών πολιτικών και στοχεύουν στη διάλυση των δημόσιων δομών ΕΑΕ.

Η έντονη αντίθεσή μας έχει την αιτία της στο γεγονός ότι οι διατάξεις αυτές με πρόσχημα "να αξιοποιήσει (ενν.: η δημόσια εκπαί-δευση) με το βέλτιστο τρόπο το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό, να εξυπηρετούνται άμεσα οι ανάγκες των μαθητών και να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των δομών ΕΑΕ", όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, στην ουσία αποτελούν νέο πλήγμα στην ειδική εκπαίδευση και την διδασκαλία των παιδιών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να υποστηριχθούν σε ένα δωρεάν δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης.

Ο λόγος γι' αυτές τις επιλογές του Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι προφανώς -για μια ακόμη φορά- η εξοικονόμηση κονδυλίων στις προσλήψεις αναπληρωτών και η αποφυγή μόνιμων διορισμών στην ΕΑΕ υλοποιώντας πολιτικές της Ε.Ε. που υποβαθμίζουν το ρόλο της ειδικής αγωγής και μεταφέρουν την ευθύνη για την αντιμετώπιση των παιδιών που ανήκουν στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής στον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης.

Σε ότι αφορά στη λεγόμενη επιπρόσθετη επιμόρφωση των μόνιμων εκπαιδευτικών χωρίς κατάρτιση ή εξειδίκευση στην ΕΑΕ, ας σημειωθεί πως αυτή εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που αφορά στην πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στηρίζει ουσιαστικά την Ειδική Αγωγή, καθώς επενδύει ελάχιστα στην κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που το ίδιο επιλέγει για τη στελέχωσή της.

Μια τέτοιου είδους διαχείριση της επιμόρφωσης έρχεται να επικυρώσει την λογική του άρθρου 48 του ν. 4415/2016. Υπενθυμίσουμε ότι το Σεπτέμβριο του 2016 δημοσιεύτηκε  η τροπολογία του νόμου στο ΦΕΚ 159/Α/6-9-2016: «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το άρθρο 48 της οποίας περιλαμβάνει «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», όπου αναφέρει ότι «μπορούν πλέον να αποσπώνται σε δομές ειδικής αγωγής μόνιμοι εκπαιδευτικοί ακόμη και χωρίς κανένα απολύτως προσόν» (!!!) σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσης των κενών. Αυτή η διάταξη οδήγησε και οδηγεί στη μείωση των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ για τα επόμενα σχολικά έτη, αφού   νομοθετείται η «ελεύθερη μετακίνηση» εκπαιδευτικών από τη γενική στην ειδική εκπαίδευση και από βαθμίδα σε βαθμίδα για να καλυφτούν όχι προσωρινά (ούτε αυτό άλλωστε είναι δικαιολογία για τον ευαίσθητο χώρο της ειδικής) αλλά μόνιμα οι μεγάλες ανάγκες των ειδικών δομών. Το Υπ. Παιδείας κάνει ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή της πλήρους εφαρμογής της κινητικότητας στο χώρο της εκπαίδευσης, της ελαχιστοποίησης των προσλήψεων αναπληρωτών και των μηδενικών μόνιμων διορισμών.

Δεν είναι τυχαίο και το σχετικό έγγραφο (υπ.αριθμ. 27414/Ε2/20-02-2017) από τη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Α' Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το οποίο ένας εκπαιδευτικός, για να κριθεί υπεράριθμος, θα πρέπει πρώτα να έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες κάλυψης και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού του ωραρίου στη σχολική μονάδα όπου είναι τοποθετημένος οργανικά ακόμη και με δυνατότητα απασχόλησης σε τμήμα ένταξης!!!

Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι σχεδόν την ίδια χρονική στιγμή εμφανίζεται το υπ' αρ. 40493/Δ3, 09-03-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ, στο οποίο περιγράφονται τα καθήκοντα των σχολικών Βοηθών σε ΣΜΕΑΕ. Γίνεται, δηλαδή, αναφορά σε έναν καινούργιο κλάδο, του Σχολικού Βοηθού, ο οποίος θα προσλαμβάνεται μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (ΟΑΕΔ)!!! Αυτό σημαίνει είσοδο προσωπικού από την πίσω πόρτα, αυτή του ΟΑΕΔ και σύσταση ενός άλλου κλάδου (;) (που στη πραγματικότητα δεν είναι αφού είναι εξαρτώμενοι από πρόγραμμα ΕΣΠΑ) και συνέχιση του απαράδεκτου καθεστώτος της εισόδου ιδιωτών μέσα στο δημόσιο σχολείο που θα ελέγχονται από άλλους φορείς  όπως Δήμοι και ΣΔΙΤ, για να καλύψουν τις επείγουσες ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών, θέτοντας μ' αυτόν τον τρόπο σε αμφισβήτηση την εργασία των αναπληρωτών νοσηλευτών, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού κ.λπ.

Το έργο του προσωπικού αυτού προβλέπεται να είναι υποστηρικτικό και βοηθητικό και θα περιλαμβάνει επικουρική υποστήριξη στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ενώ το  πρόγραμμα του εν λόγω προσωπικού θα συντάσσεται  από τον  Διευθυντή του σχολείου.

Πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι είχε ψηφιστεί νόμος που δίνει τη δυνατότητα της εισαγωγής ιδιωτών που  μπορούν πλέον να προσλαμβάνονται από τους γονείς για την παράλληλη στήριξη.

Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς πως για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης με τους δανειστές, οι αλλαγές που προωθεί το ΥΠΠΕΘ στην ΕΑΕ αμφισβητούν τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα της, μειώνουν την απαίτηση για μόνιμους διορισμούς και ναρκοθετούν τη θεσμική και επιστημονική οργάνωση της δημόσιας Ειδικής Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της πλήρους ιδιωτικοποίησής της.


Αυτό συμβαίνει γιατί η ουσιαστική συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. για ψήφιση μέτρων μετά το 2018, χρονιά που υποτίθεται θα τελείωναν τα Μνημόνια, πέρα από το ότι προαναγγέλλει και για τα επόμενα χρόνια τη λεηλασία του εισοδήματος όλων, θα περιέχει δεσμεύσεις και για την παραπέρα "απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων" με στόχο τις ιδιωτικοποιήσεις. Άλλωστε, η δραστική μείωση του δημοσίου τομέα και του μισθολογικού και λειτουργικού του κόστους έχει συμφωνηθεί και επιβάλλονται σε όλα τα επίπεδα, ενώ παραμονεύει σταθερά και ο δημοσιονομικός κόφτης. Θέλουν ένα μικρό και επιτελικό δημόσιο, με συρρίκνωση των δημόσιων παροχών και υπηρεσιών, με ιδιωτικοποίηση μέρους τους και με τη λειτουργία του δημοσίου με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε όφελος του κεφαλαίου. Προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του δημοσίου και την εκποίηση του δημόσιου πλούτου.
   
Γι' αυτό οι μόνιμοι διορισμοί παραμένουν μηδαμινοί, ενώ επεκτείνεται η ελαστική εργασία με παλιές και νέες μορφές [κάθε είδους συμβασιούχοι, ωφελούμενοι, προγράμματα ΕΣΠΑ, ενώ προστίθενται και οι 6.726 της «μαθητείας» με αμοιβή στο 75% του κατώτερου μισθού (υποκατώτατος)], για να καλυφθούν όπως-όπως οι τεράστιες ελλείψεις προσωπικού. Η προαναγγελία χιλιάδων απολύσεων συμβασιούχων με την απαγόρευση ανανέωσης των συμβάσεων πέραν του 2017 ή του 24μηνου σηματοδοτεί τη συμφωνημένη με την Ε.Ε. εναλλαγή στην εργασία και το μοίρασμα μιας θέσης σε περισσότερους εργαζόμενους, εντείνοντας την επισφάλεια και την ομηρία. Τέλος, με την αξιολόγηση των δομών και των υπαλλήλων, τα επικαιροποιημένα οργανογράμματα, τα περιγράμματα θέσεων και την κινητικότητα η κυβέρνηση θέλει να επιβάλει την κατάργηση οργανικών θέσεων και τη νέα μορφή του «μικρού και ευέλικτου» δημόσιου, ενώ παράλληλα εκκινεί την διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης των υπαλλήλων προετοιμάζοντας τη βάση για την κατηγοριοποίηση τους και την κινητικότητα.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής, οι γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν πρέπει να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει να επιτρέψουν αυτό το πισωγύρισμα.  Συμμεριζόμαστε τα αιτήματα του ΣΑΤΕΑ (σύλλογος απόφοιτων τμημάτων ειδικής αγωγής) που διεκδικεί:
. Το ΥΠΠΕΘ να αποσύρει το άρθρο 48 του ν. 4415/2016
. Το ΙΕΠ, οι σχολικοί σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής και τα ΚΕΔΔΥ να μην προβούν σε ανάλογες "επιμορφώσεις της ντροπής"!
. Μόνιμους διορισμούς και κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση με το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
. Έγκαιρη οργάνωση και σωστό παιδαγωγικό σχεδιασμό για την ποιοτική διασφάλιση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών χωρίς την ένταξή τους σε προγράμματα ΕΣΠΑ. Λειτουργία σταθερών, δημόσιων και δωρεάν επιμορφωτικών δομών για όλους τους εκπαιδευτικούς.
. Καλούμε τους προς επιμόρφωση συναδέλφους να αναδείξουν όλα τα παραπάνω μελανά σημεία της διαδικασίας!


Τέλος, ως "Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή" ζητάμε από το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ  Χανίων που θα συνεδριάσει την Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017 να πάρει απόφαση και ν' αναλάβει στο αμέσως επόμενο διάστημα πρωτοβουλίες για την αποτροπή των αρνητικών εξελίξεων στον χώρο της ΕΑΕ οργανώνοντας σ' αυτήν την κατεύθυνση τις κατάλληλες -κινηματικά- ενέργειες  και ερχόμενο σε συντονισμό και με άλλες ΕΛΜΕ (π.χ. ΕΛΜΕ Κορινθίας) που έχουν τοποθετηθεί θετικά και προσυπογράφουν τις παρακάτω διεκδικήσεις του Συλλόγου  Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής, οι οποίες κατατέθηκαν και στη ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ στις 18/02/2016, με αίτημα προς το ΔΣ της ΟΛΜΕ να αποτελέσουν μέρος των διεκδικήσεων της ομοσπονδίας μας προς το υπουργείο.

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής συγκεκριμένα, διεκδικεί:
. «Την επαναφορά του προσοντολογίου που όριζε ο νόμος 3699/2008 για όσους μόνιμους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να μετατεθούν, αποσπαστούν η να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, το οποίο τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2016. Οι υπεραριθμίες στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό που προέκυψαν από την καταστροφική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Παιδείας στη γενική Εκπαίδευση (μείωση ωρών διδασκαλίας μαθημάτων, κατάργηση της μείωσης ωραρίου σε υπευθύνους εργαστηρίων κ.α.), δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν εις βάρος των  μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
. Την αποσύνδεση της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης με την μείωση του αριθμού των μαθητών στα τμήματα της γενικής τάξης, όταν εκεί φοιτούν μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Η μείωση των μαθητών ανά τμήμα στη γενική τάξη  δε μπορεί σε καμία περίπτωση να σχετίζεται με την λειτουργία του τμήματος  ένταξης, καθώς οι μαθητές δεν υποστηρίζονται σε όλα τα μαθήματα μέσα στο τμήμα ένταξης και οι ώρες που φοιτούν σε αυτό είναι συγκεκριμένες και δε μπορούν να υπερβαίνουν τις 15 ανά εβδομάδα. Η ρύθμιση αυτή που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 09/02/2017 (άρθρο 11), μοιραία θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών τμημάτων ένταξης, για την αποφυγή συγχώνευσης τμημάτων και απώλειας οργανικών θέσεων σε πολλές σχολικές μονάδες. Αυτή είναι λοιπόν η προτεραιότητα στην υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, με την ίδρυση νέων τμημάτων ένταξης που με τόσο ενθουσιασμό ανακοίνωνε το Υπουργείο και οι αρμόδιοι;
. Την κατάργηση των κατώτατων ορίων στον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στα τμήματα των ΣΜΕΑ. Οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αρκετοί από τους μαθητές που φοιτούν σε δομές ΕΑΕ, η διαφορετική αντιμετώπιση που συχνά απαιτείται για την υποστήριξη των μαθητών αυτών αλλά και το γεγονός ότι οι εγγραφές μαθητών στις δομές αυτές-κυρίως σε επαρχιακές και νησιωτικές περιοχές-συχνά είναι λιγότερες από τρεις (3) ανά έτος, δεν επιτρέπουν την ύπαρξη κατώτατων ορίων στον αριθμό των μαθητών για τη σύσταση ενός τμήματος, η οποία προβλέπεται στη ρύθμιση που αναφέρθηκε πιο πάνω».

Για εμάς, την "Παρέμβαση Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή", είναι φανερό πως η ειδική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται εδώ και χρόνια, από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και από την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, ως πεδίο εφαρμογής κάθε είδους ελαστικών εργασιακών σχέσεων, κατηγοριοποιήσεων, αλλά και πιλοτικών προγραμμάτων που μοναδικό στόχο έχουν τη διάλυση του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου. Η ΕΑΕ αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, με γνώμονα τις δημοσιονομικές ανάγκες και την πειθαρχία στους στόχους των μνημονίων. Τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών βρίσκονται μακριά από τους σχεδιασμούς του υπουργείου.
   
Η δωρεάν, δημόσια, υποχρεωτική ειδική εκπαίδευση, η στελέχωση των δομών της ειδικής αγωγής με μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, που θα έχουν γνώση του χώρου και ενιαία εργασιακά δικαιώματα, και ΚΥΡΙΩΣ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ θα συνεχίζουν να αποτελούν αιτήματα της "Παρέμβασης Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή" και του εκπαιδευτικού κινήματος και πρέπει θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο των διεκδικήσεων το αμέσως προσεχές διάστημα.

Χανιά, 19/03/2017

Παρέμβαση Εκπαιδευτικών 
για τη Ρήξη και την Ανατροπή! 
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Powered by Blogger