Home » , , , , , » Παρέμβαση Εκπαιδευτικών: "Οδικός χάρτης" για την υλοποίηση της απεργίας-αποχής της ΑΔΕΔΥ

Παρέμβαση Εκπαιδευτικών: "Οδικός χάρτης" για την υλοποίηση της απεργίας-αποχής της ΑΔΕΔΥ

Από Δημήτρης Δαμασκηνός , Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017 | 10:12 π.μ.


 Για τις ειδικές συνεδριάσεις αξιολόγησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων (Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017)


"Οδικός χάρτης" για την υλοποίηση της απεργίας-αποχής που έχει κηρύξει η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ,

στην οποία συμμετέχει και η ΕΛΜΕ Χανίων


    Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

    Η Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ (και πολλές ομοσπονδίες του Δημοσίου) έχουν κηρύξει απεργία – αποχή όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων, από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα. Η απεργία-αποχή δεν είναι απεργία με την κλασική μορφή! Είναι μη συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία προωθεί ή υλοποιεί την Αξιολόγηση.  
    Όσο για τους αναπληρωτές συναδέλφους, το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δείχνει για μια ακόμα φορά το πώς αντιλαμβάνεται το ρόλο τους: να είναι υποχρεωμένοι να γυρνούν από σχολείο σε σχολείο σε όλη τη χώρα χωρίς την προοπτική μόνιμου διορισμού, και ταυτόχρονα -εξαιτίας αυτής της εργασιακής τους σχέσης- να αντιμετωπίζονται σαν εκπαιδευτικοί δεύτερης κατηγορίας!
    Επειδή πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ούτε το πλαίσιο που διέπει την απεργία-αποχή ούτε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τεκμηριωμένες απαντήσεις στις απορίες τους με τη μορφή των ερωτήσεων-απαντήσεων. Οι πιο συχνές ερωτήσεις που ακούμε στα σχολεία είναι οι εξής:


ΕΡΩΤΗΣΗ: Η απεργία-αποχή είναι νόμιμη; Μπορεί αυτή η μορφή συνδικαλιστικής δράσης να έχει πειθαρχικές συνέπειες για μένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν. Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014).ΕΡΩΤΗΣΗ: Αφού χρησιμοποιώ την απεργία-αποχή είμαι υποχρεωμένος να έρθω  την ημέρα της ειδικής συνεδρίασης κανονικά στο σχολείο για να κάνω π.χ. επιτήρηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι. Η απεργία-αποχή σημαίνει «απέχω από έργο που σχετίζεται με τον σκοπό της Αξιολόγησης, ωστόσο εργάζομαι, συμμετέχοντας κανονικά σε κάθε τι που αφορά τα κανονικά μου καθήκοντα». Απέχουμε μόνο από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών.


ΕΡΩΤΗΣΗ:  Πόσα χρήματα θα μου στοιχήσει  η απεργία-αποχή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Δεν προβλέπονται κρατήσεις για την απεργία-αποχή. Στο σημείο αυτό ας υπενθυμίσουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία για όποιους χρησιμοποίησαν την απεργία-αποχή στις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης στους διάφορους φορείς και τα Υπουργεία του δημόσιου τομέα.


ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω αποφασίσει να απέχω από την ειδική συνεδρίαση. Τι θα κάνω επομένως όταν ξεκινάει η διαδικασία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πριν ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία, καταθέτεις την άποψή σου καλώντας το «σώμα» των συναδέλφων να  απέχει από τη διαδικασία και να μην συμπληρώσει τα φύλλα αξιολόγησης, δηλώνοντας ότι συμμετέχεις στην κινητοποίηση που έχει κηρύξει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με την απόφασή της στις 07/06/2017 με τη μορφή της απεργίας – αποχής (βλ. και την εξώδικη γνωστοποίηση της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ στο Υπουργείο Παιδείας στις 09/06/2017). 

    Τη μορφή αυτή της συνδικαλιστικής διεκδίκησης έχει υιοθετήσει η ΕΛΜΕ Χανίων σύμφωνα τις αποφάσεις  δύο διαδοχικών Γενικών Συνελεύσεων (31/05/2017 και 16/06/2017 αντίστοιχα)  καθώς και με την απόφαση του ΔΣ στις 13/06/2017, με την οποία καλεί τα μέλη της να απέχουν  από αυτή την ειδική συνεδρίαση.  (Ας σημειωθεί πως μέχρι και την Κυριακή, 18/06/2017 33 ΕΛΜΕ έχουν ήδη πάρει απόφαση υπέρ της απεργίας-αποχής).

    Στη συνέχεια καταθέτεις - αν επιθυμείς- το υπόδειγμα πρακτικού που έχεις συντάξει και αποχωρείς από τη συνεδρίαση παραμένοντας στο σχολείο  για  τα υπόλοιπα καθήκοντά σου ως υπάλληλος.

    Σε περίπτωση που η πλειοψηφία αποφασίσει να συνεδριάσει, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στη περίπτωση που στο σχολείο μου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν συμμετέχει στη ειδική συνεδρίαση, οι υπόλοιποι θα συνεδριάζουν κανονικά  προχωρώντας στη συμπλήρωση των φύλλων αποτίμησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  «Το όργανο στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως. [ … ]
    Σε κάθε περίπτωση, για να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση απαιτείται η συμμετοχή της πλειοψηφίας των μονίμων εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΣΟΧH: Όταν η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας συμμετέχει στην απεργία-αποχή, δεν υπάρχει απαρτία  και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης. [ … ]»*  

(*Σύμφωνα με το έγγραφο της Δ.Ο.Ε. «Υλοποίηση της απόφασης για απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης» – αρ. Πρωτ. 1371/12-7-2017 που βασίζεται στη γνωμάτευση της νομικού συμβούλου)

ΕΡΩΤΗΣΗ:  Μπορεί ο πρόεδρος της συνεδρίασης να αποφασίσει να γράψει το όνομά μου στο ειδικό πρακτικό παρουσιάζοντάς με ως απόντα με την αιτιολογία της απεργίας-αποχής;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Κάτι τέτοιο δεν είναι υποχρεωτικό από το νομικό πλαίσιο. Είναι μία λανθασμένη αντίληψη να αναγράφονται τα ονόματα όσων απέχουν λόγω της απεργίας-αποχής στο ειδικό πρακτικό αυτής της συνεδρίασης. Συχνά γίνεται από άγνοια. Δεν λείπουν, ωστόσο, και οι περιπτώσεις που αυτή η πρακτική ενθαρρύνεται με στόχο τη χειραγώγηση της βούλησης των συναδέλφων μέσω του εκφοβισμού για τις πιθανές διοικητικές συνέπειες που θα έχει η στάση τους.
     Βέβαια, αν κάποιος συνάδελφος θέλει (για δικούς του λόγους), μπορεί να ζητήσει να καταγραφεί στο πρακτικό ότι κατά την έναρξη της συνεδρίασης δήλωσε απεργία-αποχή.
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Με ποια τεκμήρια αποδεικνύεται ότι  η γνωμάτευση των εκπαιδευτικών στην ειδική συνεδρίαση «επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης των υποψηφίων (διευθυντών σχολικών μονάδων) είναι μορφή της αξιολόγησης, αφού το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν την έχουν παρουσιάσει ως τέτοια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασικός κορμός του «νέου» νόμου είναι ο Νόμος 3848/2010 του οποίου το συνδικαλιστικό κίνημα είχε απαιτήσει την κατάργηση. Εκτός όμως από τη χρήση του παραπάνω νόμου, γίνεται το πρώτο βήμα για την εφαρμογή  της αξιολόγησης όλων (σχολικής μονάδας, στελεχών και εκπαιδευτικών).
    Η γνώμη των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών, Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (όχι των αναπληρωτών ή ωρομισθίων !!!) διατυπώνεται επί συγκεκριμένων ερωτήσεων αποτίμησης του κριτηρίου της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου.
    Στη διαδικασία εμπλέκεται άμεσα το Ι.Ε.Π. με τη σύνταξη των ερωτημάτων των φύλλων αποτίμησης (όρος που στη γλώσσα του Υπουργείου σημαίνει αξιολόγηση).
    Συνεδριάζει ένα όργανο που δεν είναι σύλλογος διδασκόντων, η σύνθεσή του δεν είναι νόμιμη (αφού αποκλείονται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, – και κατά περίπτωση και άλλα μέλη- ο πρόεδρός του ορίζεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και  δεν καταγράφεται  η διαδικασία στο βιβλίο πράξεων του συλλόγου διδασκόντων.
    Είναι σαφές ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης από την κυβέρνηση ξεκινάει με αυτόν τον τρόπο, ως ένα πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, κάτι που έχει ήδη ανακοινώσει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Την αξιολόγηση του Ν.3848/10 και του Π.Δ. 152/13 (αφού ο μεν νόμος διατηρείται τροποποιούμενος, το δε προεδρικό διάταγμα βρίσκεται σε ισχύ από τη στιγμή που δεν καταργείται, κάτι που είχε επιβεβαιώσει και ο προηγούμενος Υπουργός Παιδείας το Φεβρουάριο του 2016 στη Βουλή.
 
   ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Powered by Blogger