Home » , » Υπόμνημα των συνηγόρων πολιτικής αγωγής στην δίκη της Χρυσής Αυγής

Υπόμνημα των συνηγόρων πολιτικής αγωγής στην δίκη της Χρυσής Αυγής

Από ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ , Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018 | 6:02 μ.μ.

Του Κώστα Παπαδάκη 

Αντιπροσωπεία συνηγόρων της πολιτικής αγωγής στη δίκη Χ.Α. επισκέφθηκε σήμερα τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών, Πρόεδρο Εφετών κ. Κωνσταντίνο Σταμαδιάνο, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών μας για την επιτάχυνση της δίκης.

Κατατέθηκε και το συνημμένο συμπληρωματικό (σε εκείνο της 9/10/2018) υπόμνημα, το οποίο απευθύνεται και στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης, στον οποίο εστάλη, και ο οποίος εξακολουθεί εδώ και έναν μήνα να μην απαντά στο αίτημά  μας να τον συναντήσουμε για το παραπάνω θέμα.

Ο κ. Κ. Σταμαδιάνος δεσμεύθηκε για τα παρακάτω :

1) Απαλλαγή όλων των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου από κάθε άλλη υπηρεσία από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι τη λήξη της δίκης.

2) Διεξαγωγή της δίκης κατά κανόνα στο Εφετείο προσωρινά, στην προοπτική της πλήρους και αποκλειστικής διεξαγωγής της στο Εφετείο.

3) Επιτάχυνση της δίκης με ρυθμό διεξαγωγής άνω των 15 δικασίμων μηνιαίως, εκ των οποίων όχι περισσότερες των 3-4 στον Κορυδαλλό.

 Αναμφισβήτητα οι εξαγγελίες είναι θετικές και ανταποκρίνονται στα αιτήματα επιτάχυνσης και ποιοτικής διεξαγωγής της δίκης. Προσδοκούμε στην υλοποίησή τους, στην οποία και θα συμβάλουμε.

Το αίτημα αποκλειστικής διεξαγωγής της δίκης στο Εφετείο σύμφωνα και με την αναφερόμενη στο υπόμνημα Υ.Α., και λήξης επιτέλους  των συνεδριάσεων στον Κορυδαλλό το συντομότερο δυνατό παραμένει εκκρεμές,

Αθήνα, 7/11/2018

Εκ μέρους της αντιπροσωπείας

Κώστας ΠαπαδάκηςΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.

1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

2) ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΗΓΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
……………………

Αξιότιμοι κύριοι,

Σε συνέχεια της από 9-10-2018 δημόσιας επιστολής- υπομνήματός μας σχετικά με την αιτούμενη επιτάχυνση και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης της Χρυσής Αυγής, θέτουμε υπ’ όψη σας τα ακόλουθα :

Διαρκούσης της δίκης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 42601/8-6-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β1622/8-6-2016). Σύμφωνα με αυτήν, ορίστηκε

«…..από 21-6-2016 αίθουσα συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης των κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία από πρόθεση του Παύλου Φύσσα κ.λ.π. αξιόποινες πράξεις ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών (Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κυρίλλου Λουκάρεως), διατηρουμένης της δυνατότητας σε περίπτωση δυσχέρειας να χρησιμοποιείται εκτάκτως η αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού ή άλλη κατάλληλη αίθουσα».

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθιερώθηκε η, κατά κανόνα διεξαγωγή της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών και μόνο κατ’ εξαίρεση συγκεκριμένα αιτιολογούμενη (ώστε να προκύπτει και να ελέγχεται η δυσχέρεια) η διεξαγωγή της στον Κορυδαλλό ή αλλού.

Δυσχέρεια η οποία να δικαιολογεί την, έστω και έκτακτη, χρησιμοποίηση άλλης αίθουσας πλην εκείνης του Εφετείου δεν συνιστά προφανώς η ανάγκη διεξαγωγής άλλων δικών στο χώρο της αίθουσας τελετών του Εφετείου Αθηνών και μάλιστα κατ’ αποκλειστικότητα εκεί, χωρίς να διεξάγονται εκ περιτροπής, άλλοτε στο Εφετείο και άλλοτε στον Κορυδαλλό ή αλλού, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ανάλογη Υπουργική Απόφαση.

Επίσης, οι έκτακτες χρήσεις της αίθουσας του Κορυδαλλού ή άλλης πλην του Εφετείου για τη δίκη της Χρυσής Αυγής δεν είναι δυνατόν, κατά λογική επαγωγή, να είναι περισσότερες από τις τακτικές, αυτές δηλαδή που χρησιμοποιείται το Εφετείο.

Δυστυχώς και ενώ η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εφαρμοζόταν σχετικά ικανοποιητικά το δεύτερο εξάμηνο 2016, τους πρώτους δηλαδή μήνες αφότου θεσπίστηκε, στη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 παραβιάσθηκε και εξακολουθεί να παραβιάζεται κατά κόρον, δεδομένου ότι η εξαίρεση έχει καταστεί κανόνας και ο κανόνας εξαίρεση. Η διεξαγωγή της δίκης στον Κορυδαλλό αποτελεί τον κανόνα με μόνιμα χαρακτηριστικά και ολοένα και περισσότερες δικασίμους κάθε μήνα, οι οποίες σταθεροποιούνταν σε αναλογία 7 Κορυδαλλός – 3 Εφετείο έως και τον Οκτώβριο 2018. Ήδη δε τους τρέχοντες μήνες η αναλογία έχει επιδεινωθεί περισσότερο υπέρ της διεξαγωγής της δίκης στον Κορυδαλλό.

Αφετέρου, στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών διεξάγονται, παρότι ισχύει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, άλλες δίκες για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ανάλογη Υπουργική Απόφαση κατ’ αποκλειστικότητα, αρκετές από αυτές με προσωρινά κρατουμένους κατηγορουμένους (που δεν υπάρχουν πλέον στη δίκη της Χ.Α.), και μόνο στην αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών και όχι εκ περιτροπής άλλοτε σε αυτήν και άλλοτε στον Κορυδαλλό ή αλλού.

Δεδομένου ωστόσο ότι η εν λόγω Υπουργική Απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και δεν έχει ανακληθεί
και με δεδομένο ότι η πρόσφατη σημαντική αύξηση των δικασίμων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες κατ’ αριθμό πρέπει να διατηρηθούν ή και να αυξηθούν τους επόμενους μήνες, με πλήρη απαλλαγή των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου από κάθε άλλη υπηρεσία,
συνδυαζόμενες όμως με την κατ’ αποκλειστικότητα τέλεση της δίκης στην αίθουσα του Εφετείου Αθηνών και όχι πια στον Κορυδαλλό ή οπουδήποτε αλλού, ούτε κατ εξαίρεση.

Γ Ι Α  Τ Ο Υ Σ  Λ Ο Γ Ο Υ Σ  Α Υ Τ Ο Υ Σ

Παρακαλούμε :

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης,
ο οποίος ακόμα δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτημα συνάντησης που εδώ και έναν μήνα του έχουμε ζητήσει,
να επαναλάβει τη βούλησή του για την εξακολούθηση ισχύος της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης,

Τον κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου Αθηνών να εφαρμόζει την ανωτέρω Υ.Α,
όπως επιβάλλει η αρχή της διάκρισης των εξουσιών και να υλοποιήσει την κατ αποκλειστικότητα τέλεση της δίκης στην αίθουσα τελετών του Εφετείου και την εκεί καθημερινή διεξαγωγή της δίκης με πλήρη απαλλαγή των μελών της σύνθεσης του δικαστηρίου από κάθε άλλη υπηρεσία,

Αθήνα, 6-11-2018
Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής.
Κατ αλφαβητική σειρά

Αντανασιώτης Αντώνης (ΠΑ.ΜΕ.)
Βρεττός Αγγελος (ΠΑ.ΜΕ.)
Θεοδωρόπουλος Θεόδωρος ΠΑ.ΜΕ.)
Μαλαγάρης Μάνος (ΠΑ.ΜΕ.)
Καμπαγιάννης Θανάσης (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Παπαδάκης Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Παπαδοπούλου Χρύσα (οικογένεια Φύσσα)
Σαπουντζάκης Παναγιώτης (ΠΑ.ΜΕ.)
Στρατής Χάρης (ΠΑ.ΜΕ.)
Σκαρμέας Κώστας (Αιγύπτιοι αλιεργάτες)
Τζέλης Ανδρέας (οικογένεια Φύσσα)
Τομπατζόγλου Ελευθερία (οικογένεια Φύσσα)
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Powered by Blogger