Home » , » Κοινωνικοποίηση και παραγωγή στην ΕΣΣΔ-Μορφές κοινωνικής ιδιοκτησίας στο Σοσιαλισμό

Κοινωνικοποίηση και παραγωγή στην ΕΣΣΔ-Μορφές κοινωνικής ιδιοκτησίας στο Σοσιαλισμό

Από giorgis , Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011 | 2:32 π.μ.

Του Φ.Α

Η κοινωνική ιδιοκτησία στο σοσιαλισμό ανταποκρίνεται στο επίπεδο ανάπτυξης που έχουν φτάσει οι παραγωγικές δυνάμεις, γι αυτό έχει ορισμένα γνωρίσματα και ιδιομορφίες, που χαρακτηρίζουν την πρώτη φάσης της κομμουνιστικής κοινωνίας, το σοσιαλισμό.
Μία από τις ιδιομορφίες αυτές είναι ότι η κοινωνική ιδιοκτησία σε αυτό το στάδιο δεν έχει ενιαία μορφή.

Τόσο στην ΕΣΣΔ όσο και στις Λαϊκές Δημοκρατίες, έχει δύο μορφές,
Την παλλαϊκή (κρατική) και την κολχόζνικη (συνεταιριστική) κοινωνική ιδιοκτησία.

- Η παλλαϊκή ιδιοκτησία στο σοσιαλισμό είναι κρατική ιδιοκτησία , γιατί η κοινωνία σαν σύνολο, στην οποία ανήκουν τα μέσα παραγωγής εκπροσωπείται σε αυτό το στάδιο από το κράτος, που κατευθύνει όλη την κοινωνική παραγωγή σα μια ενιαία λειτουργία. Στον αγροτικό τομέα έχουμε σαν παράδειγμα τα σοβχόζ.

- Η κολχόζνικη ιδιοκτησία είναι η συλλογική ιδιοκτησία που προέρχεται από τη συνετεριστικοποίηση των μικροεμπορευματικών νοικοκυριών. Είναι η ιδιοκτησία των αγροτικών αρτέλ (κολχόζ), των βιοτεχνικών καρτέλ και των άλλων συνεταιριστικών ενώσεων. Στην αρχή η συνεταιριστικοποίηση αρχίζει με την απλή συνένωση των μέσων παραγωγής που ανήκουν στους αγρότες: ζώα για την εργασία, άροτρα, σβάρνες, μερικά κτίρια για παραγωγικούς σκοπούς. Ύστερα πολλαπλασιάζεται με τη γενική εργασία των αγροτών και τη βοήθεια που δίνει η κρατική βιομηχανία. Οι συνεταιρισμοί έτσι αποκτούν σύγχρονη μηχανική τεχνική.

Συνενώνοντας τις προσπάθειές τους δημιουργούν ηλεκτροσταθμούς, αρδευτικά συστήματα, υδροφράχτες, δρόμους , σχολεία, νοσοκομεία, έργα με παλλαϊκό χαρακτήρα

Σε σύγκριση με την παλλαϊκή η συνεταιριστική είναι η λιγότερο ώριμη μορφή σοσιαλιστικής ιδιοκτησίας.  Σε αυτή τα μέσα παραγωγής και τα έτοιμα προϊόντα δεν ανήκουν σε όλη την κοινωνία, αλλά στη συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο και η κολχόζνικη και η παλλαϊκή ιδιοκτησία αποκλείουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και προϋποθέτουν εργασία πάνω σε συλλογικές συμβάσεις για το συμφέρον των εργαζομένων. Και οι δύο οδηγούν στην αδιάκοπη ανάπτυξη της παραγωγής και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων.

Κατά την "Σταλινική" περίοδο η υπάρχει συνεχής ανύψωση της κολχόζνικης ιδιοκτησίας, με σκοπό να φτάσει το επίπεδο της παλλαϊκής ιδιοκτησίας. Κολχόζ συνενώνονται διαρκώς και η εμπορευματική κυκλοφορία μειώνεται και αντικαθίσταται με σύστημα ανταλλαγής προϊόντων ανάμεσα στην παλλαϊκή ιδιοκτησία και τα κολχόζ. Στόχος είναι βαθμιαία εξάλειψη της κολχόζνικης ιδιοκτησίας με σκοπό να παραμείνει μόνο η παλλαϊκή καθώς και ο συνεχής περιορισμός των εμπορευματοχρηματικών σχέσεων.

Αυτή όμως η πολιτική ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ το 1956, στο 20ο συνέδριο του ΚΚΣΕ από το Ν. Χρουτσόφ, τον εκπρόσωπο της καταπιεσμένης αστικής τάξης, των υποψήφιων κομματικών γραφειοκρατών που τόσο αλύπητα δίωκε ο Στάλιν, των όσων είχαν παράνομες εμπορευματοχρηματικές σχέσεις και των όσων ονειρεύονταν την αναζωπύρωση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων.

Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Η εμπορευματική παραγωγή στο σοσιαλισμό δεν είναι συνηθισμένη εμπρευματοχρηματική παραγωγή, αλλά αποτελεί εμπορευματική παραγωγή ιδιαίτερου είδους. Είναι εμπορευματική παραγωγή χωρίς ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, χωρίς κεφαλαιοκράτες, που γίνεται βασικά από τους ενωμένους σοσιαλιστικούς παραγωγούς. Η εμπορευματική κυκλοφορία περιορίζεται μόνο στα είδη ατομικής κατανάλωσης. Στη σοσιαλιστική κοινωνία η εργατική δύναμη δεν είναι εμπόρευμα. Η γη και το υπέδαφός της αποτελεί παλλαϊκή ιδιοκτησία και δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο αγοραπωλησίας ή μίσθωσης.
Τα μέσα παραγωγής ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ αλλά ακόμα και αυτά που παρέχονται για χρήση στους συνεταιρισμούς συνεχίζουν να αποτελούν ΠΑΛΛΑΙΚΗ ιδιοκτησία.
(Κάτι που άρχισε να αλλάζει από το 1956 και μετά, με τη Χρουτσοφική αντεπανάσταση)

Οι εμπορευματοχρηματικές σχέσεις στο σοσιαλισμό είναι λοιπόν περιορισμένες και περιορίζονται συνεχώς (μέχρι το 1956). Επίσης ο νόμος της αξίας δρα μέσα στις συνθήκες της σχεδιασμένης, αναλογικής ανάπτυξης της σοσιαλιστικής οικονομίας και δεν είναι αυθόρμητος ρυθμιστής της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής οικονομίας. Η αξία των εμπορευμάτων σε αντίθεση με τον καπιταλισμό εκφράζει ισοδύναμο πληρωμένων ωρών εργασίας.

Έτσι λοιπόν το προϊόν της κοινωνικοποιημένης παραγωγής είναι και αυτό κοινωνικοποιημένο. Ο εργαζόμενος σε αντίθεση με τον καπιταλισμό δε νιώθει ξένος προς το προϊόν της εργασίας του. Νιώθει άμεσα την άνοδο του δικού του βιοτικού επιπέδου μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Γι αυτό δημιουργούνται από "τα κάτω" κινήματα για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, που ανεβάζουν τις τεχνικές νόρμες, όπως το Σταχανοφικό κίνημα, ή το κίνημα της εθελοντικής υπερεργασίας. Στην αρχή το Σταχανοφικό κίνημα συναντά αντιδράσεις που προέρχονται από κομματικά στελέχη που φοβούνται την καινοτομία και έχουν γραφειοκρατικές τάσεις. Οι αντιλήψεις αυτές όμως καθώς και η γραφειοκρατία συντρίβονται από τις προσπάθειες του ίδιου του Στάλιν και των υπόλοιπων διακεκριμένων μαθητών του Λένιν, που βρίσκονται στην καθοδήγηση του ΚΚΣΕ

Το ΚΚΣΕ μαζικοποιείτε, τα μέλη του ξεπερνάνε τα 8 εκατομμύρια το 1958. Το Ανώτατο Σοβιέτ αποτελείται στο συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό του από απλούς καθημερινούς εργάτες/αγρότες και αυτό είναι που διορίζει την κυβέρνηση, εκλεγόμενο από τη βάση των εργατών αγροτών. Οι εξουσίες των τοπικών Σοβιέτ και των εργοστασιακών επιτροπών διευρύνονται συνεχώς, η λήψη των αποφάσεων αποκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό. Αρκετά νομοσχέδια συζητούνται και ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ στη βάση, στα Σοβιέτ των εργατών. Η διάκριση μεταξύ πνευματικής και χειρονακτικής εργασία μειώνεται συνεχώς.

Αυτά είναι ελάχιστες αναφορές για την πραγματική ιστορική κατάσταση στην ΕΣΣΔ όταν πέθανε ο Στάλιν και όχι αυτά που έγραφε ο Χίτλερ στην προπαγάνδα του στο Β παγκόσμιο πόλεμο, όχι οι Χρουτσοφικές αντικομουνιστικές διαστρεβλώσεις, όχι η επίσημη προπαγάνδα των μοναρχοφασιστικών καθεστώτων και του ιμπεριαλισμού.

Ο οποιοσδήποτε επικαλείται τον Μαρξ, μπορεί να δει ότι οι κύριες πηγές της πληροφόρησης είναι σήμερα απόλυτα ελεγχόμενες από το μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι σήμερα η παραχάραξη της ιστορίας και η συκοφάντηση του Σοσιαλισμού λύνουν και δένουν με σκοπό βέβαια τη χειραγώγηση των εργαζομένων και την παράταση ζωής του καπιταλιστικού συστήματος.

Ο Λέων Τρότσκι, μετά από την αποτυχία του να ικανοποιήσει τις ατομικές του φιλοδοξίες και να ηγηθεί μιας σοσιαλδημοκρατικής ΕΣΣΔ, (γιατί όπως έλεγε αφού η επανάσταση δε νίκησε παγκόσμια έπρεπε η ΕΣΣΔ να κάνει συμβιβασμούς με τα καπιταλιστικά κράτη), προσπάθησε να συκοφαντήσει τα επιτεύγματα του Σοσιαλισμού, κατασκευάζοντας μια σειρά από μύθους, διαστρεβλώσεις της ιστορικής πραγματικότητας. Οι μύθοι αυτοί αναπαράχθηκαν αργότερα και από τον αστικό κόσμο και κατάφεραν να διαδοθούν ευρέως, επηρεάζοντας και άλλους χώρους της Αριστεράς πέρα από τον Τροτσκιστικό. Οι μύθοι αυτοί βασίζονται στην δυσκολία των ευρύτερων μαζών που γίνονται αποδέκτες τους, στην πρόσβαση σε ιστορικές πηγές για την ανακάλυψη της ιστορικής αλήθειας. Μια προσπάθεια καταγραφής όλων των μύθων αυτών έχει γίνει και με κάποια άρθρα που δημοσιεύονται (στα Αγγλικά προς το παρόν) στο URL http://antitrot.tripod.com/articles.htm


ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ:
Το παραπάνω κείμενο μας ήρθε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενώ στο βίντεο παρακολουθούμε την θέση του ΚΚΕ για τον Ι.Β.Στάλιν. Εξυπακούεται ότι θα αναρτήσουμε κάθε άποψη που θα μας σταλεί γ’ αυτόν τον κομμουνιστή ηγέτη.
Μοιράσου το :

+ σχόλια + 18 σχόλια

5 Αυγούστου 2011 - 10:43 π.μ.

Α ρε giorgis της κακομοίρας θα γίνει

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 12:32 μ.μ.

Πολύ ενδιαφέρον θέμα φίλε και σηκώνει μεγάλη συζήτηση. Αλλά διάλεξες λάθος καιρό για να το θέσεις .... χειμωνιάτικες συζητήσεις είναι αυτές

Γρηγόρης
5 Αυγούστου 2011 - 12:38 μ.μ.

Μάλισταα...
Θυμιατά στο Ζαχαριάδη..
Ύμνοι για τον Στάλιν..
-Ψιτ,παιδί!Πιάσε κι'ένα για τον Πολ Ποτ να ολοκληρωθεί πανηγυρικά η τριλογία!
-Έφτασεε..

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 12:38 μ.μ.

Μα τι λέτε; "Ο εργαζόμενος σε αντίθεση με τον καπιταλισμό δε νιώθει ξένος προς το προϊόν της εργασίας του. "
Καλά είστε με τα καλά σας; Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτε από όλες τις μαρτυρίες για τη βίαιη κολεκτιβοποίηση στην ΕΣΣΔ;
Δηλαδή ο δάσκαλος π.χ. σήμερα σε ένα δημόσιο σχολείο δεν "νιώθει ξένος προς το προϊόν της εργασίας του";Και πού το ξέρετε; Τον ρωτήσατε;
Πολύ απλά συγχέτε την θεωρητική κατασκευή ("πώς είναι η εργασία στην ιδεατή κομμουνιστική κοινωνία") με την
ιστορική εμπειρία, για να μη μιλήσουμε για την καθημερινή εμπειρία.
Πάλι μας ξανάρχεται το "ζωτικό ψεύδος"...καλά τάλεγε ο Καστοριάδης.Από όλους τους κομμουνιστές που πήγανε στην ΕΣΣΔ και είδανε τη ζωή εκεί, μόνον οι Έλληνες ποτέ δεν το ανοίξανε για να μιλήσουν.

5 Αυγούστου 2011 - 1:07 μ.μ.

Το οτι εκτελεσαι ολη την ηγεσια των μπολσεβικων μαλλον περνα απαρατηρητο απο τον συγγραφεα για να γραφει τετοιου ειδους ασυναρτησια, "του ίδιου του Στάλιν και των υπόλοιπων διακεκριμένων μαθητών του Λένιν". Αφενος ο Σταλιν δεν ηταν μαθητης και μαλιστα διακεκριμενος του Λενιν κι αφετερου τους ειχε περασει ολους απο μαχαιρι. Ειπαμε νασαι σταλινας αλλα μεχρι ενος οριου.

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 1:20 μ.μ.

Το άρθρο αυτό για τον Στάλιν είναι ένα ακόμα δείγμα της τυπικής λογικής με την οποία το ΚΚΕ βλέπει την ιστορία του "υπαρκτού σοσιαλισμού".

1. Διαπιστώνει 2 νομικές μορφές ιδιοκτησίας. Την κρατική και την κολχοζνικη (συναιτεριστική).

Μέχρι εδώ φτάνει ο συγγραφέας μας. Του αρκούν αυτά 'όπως και η τυπική σύνθεση των διαφόρων οργάνων διοικησης της ΕΣΣΔ' για να ονοματίσει ΅σοσιαλιστική΅της ΕΣΣΔ.

2. Ξεχνά ο συγγραφέας μας την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ κυριότητα της ιδιοκτησίας!!!

Τα μέσα παραγωγής στης ΕΣΣΔ και τις λοιπές λαϊκές δημοκρατίες ΔΕΝ τα είχαν οι εργατες!

Η κομματική γραφειοκρατία που θέριεψε την περίοδο μετά το τέλος του ¨20 στην ΕΣΣΔ συγκεντρωσε στα χέρια της ΟΛΗ την εξουσία.

Η εξόντωση της συντριπιτκής πλειοψηφίας των παλιών μπολσεβίκων, ο μονοκομματισμός, η έλλειψη ελευθερίας λόγου και έκφρασης σε συνδυασμό με τους αντικειμενικούς παράγοντες αποτέλεσαν το πολιτικό φυτώριο-αιτία αναπτυξης και επικράτησης της γραφειοκρατίας και την ανύψωσή της ήδη από την δεκαετία του ¨30 σε νέα κομματική-κρατική άρχουσα τάξη.

Ο δε Στάλιν ως προσωπικότητα ε δεν το είχε! Ουτε σπουδαία έργα άφησε, ενώ αποκεφαλίζοντας τον Κόκκινο στρατό στις άθλιες δίκες της Μοσχας και αργότερα, τον άφησε αποδιοργανωμένο οδηγώντας αντικειμενικά στις πρώτες νίκες του Χίτλερ!

Αφήστε δε, που η Κομιντέρν υπό την ηγεσία του Στάλιν είχε υποχρεώσει το ΚΚ Γερμανίας να συνεργαστεί με τον Χιτλερ στις εκλογές πολλών κρατιδιών το ¨30 με το σύνθημα -πρώτα ο Χιτλερ και μετά ο Ταίλμαν....

Ζόφος από τον Ιωσήφ πάνω στο ΚΚ

5 Αυγούστου 2011 - 1:51 μ.μ.

To συγκεκριμένο κείμενο καταφανώς συνιστά μια επιλογή θέσεων από αυτές που περιέχονται στο ''Εγχειρίδιο Πολιτικής Οικονομίας'' της Ακαδημίας της ΕΣΣΔ, το οποίο αποτέλεσε προϊόν συζήτησης των σοβιετικών επιστημόνων περί πολιτικής οικονομίας, κυρίως από το 1951.
Κατά την γνώμη μου, οι συγκεκριμένες θέσεις αποτελούν πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πού βρισκόταν ο μαρξισμός εκείνη την εποχή, ποιά η θεωρητική του ανάπτυξη, επομένως να δούμε σε ποιόν βαθμό το ΚΚΣΕ ήταν ικανό να προωθήσει την σοσιαλιστική υπόθεση. Εξωτερικοί εχθροί και λοιπές κακουχίες της εποχής, δεν μας απαλλάσσουν από την ανάγκη να κρίνουμε τον επίσημο σοβιετικό μαρξισμό και τις ανεπάρκειές του.
Ε λοιπόν, αυτό που βγάζει μάτι είναι ο λόγος περί ''κοινωνικής ιδιοκτησίας''. Αυτή έχει ''δύο μορφές''. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία αμφιβολία, ότι το περιεχόμενο της ιδιοκτησίας στην ΕΣΣΔ είναι η ''κοινωνική ιδιοκτησία'', και αυτό διαθέτει δύο διαφορετικούς μορφικούς προσδιορισμούς, την ''παλλαική''(κρατική) και την κολχοζνικη (συνεταιριστική) κοινωνική ιδιοκτησία.
Άραγε, αν τα μέσα παραγωγής είναι κοινωνικοποιημένα στην ΕΣΣΔ, στον κομμουνισμό τί είναι? Υπερκοινωνικοποιημένα? Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής σημαίνει ότι κάθε μέλος της κοινωνίας έχει την ίδια σχέση με τα μέσα παραγωγής, με οποιοδήποτε άλλο. Αυτό εννοεί ατυχώς και η φράση του κειμένου ''Έτσι λοιπόν το προϊόν της κοινωνικοποιημένης παραγωγής είναι και αυτό κοινωνικοποιημένο. Ο εργαζόμενος σε αντίθεση με τον καπιταλισμό δε νιώθει ξένος προς το προϊόν της εργασίας του''. Κι όμως, η αντίθεση πνευματικής-χειρωνακτικής, διευθυντικής και διευθυνόμενης εργασίας, και η αντίθεση πόλης-χωριού, η διατήρηση του κράτους και του κεντρικού σχεδιασμού στον οποίο δεν έχουν ίσο λόγο όλα τα μέλη της κοινωνίας (βλ. πχ διάκριση γενικού και ειδικών πλάνων, συμβούλιο των Υπουργών, μονοπρόσωπη διεύθυνση κτλ), όλα αυτά μας δείχνουν ότι τα μέσα παραγωγής δεν είναι ακόμα κοινωνική ιδιοκτησία. Τα μέσα παραγωγής είναι κρατική ιδιοκτησία με το κόμμα της εργατικής τάξης να ελέγχει το κράτος. Αν ταυτίζουμε την κρατική ιδιοκτησία με την ''παλλαική'', κοινωνική ιδιοκτησία, ταυτίζουμε το κόμμα με την εργατική τάξη, ή μάλλον,ακόμα χειρότερα, το κόμμα με την κοινωνία και τους κρατικούς/κομματικούς αντιπροσώπους με εκείνους που αντιπροσωπεύουν. Αυτή η κοινωνική ιδιοκτησία των μελών της κοινωνίας όμως, προυποθέτει ένα ομοιογενές σύνολο, μια ''κοινωνία'', που δεν υπάρχει ομοιογενώς πριν τον ώριμο κομμουνισμό και πριν την πλήρη-βαθιά-ώριμη άρση των ταξικών αντιθέσεων.

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 1:51 μ.μ.

Ο Τροτσκι χτυπησε την καρδια της γραφειοκρατιας του ΚΚΣΕ και μαλιστα προβλεψε το μελλον της.
Δευτερων καλυτερα να κοιταξουμε τους πραγματικους νομους της ΕΣΣΔ μετα απο το θανατο του Λενιν και πριν απο το Χρουτσοφ και θα δουμε πραγματικα τι ηταν η ΕΣΣΔ.
Τριτον ο Σταλιν και πολυ αλλοι , δεν θελανε τους ανθρωπους να ειχαν ατομικες ελευθεριες , να φορανε τα ρουχα που θελουν και να ακουνε την μουσικη που γουσταρουν. Ολοι στο ΚΚΕ που ονειρευονται τετοιες εποχες Β. Κορεας , ειναι υπνοτισμενοι ή μας κανουν πλακα.
Τεταρτον , η Λαικη Δημοκρατια δεν λειτουργει ! Δειτε ΕΣΣΔ , Κινα , Κουβα , Βιετναμ ... εχετε καταντησει ονειροπολιδες οπως οι αναρχικοι.

Θελετε να ακουσεται μια ριζοσπαστικη πραξη , που θα τα αλαξει ολα ?

Απαγαγεται τα αφεντικα σας , ειναι καιρος να αναγκασουμε τους αστους να δεινουν την εξουσια στους εργατες.
Αυτο θα βοηθησει τους εργατες να οργανωθουν (να φτιαξουν τα σημερινα σοβιετς , που το ΚΚΕ τα αποφευγει) και θα αναγκασει τους αστους να κρυβονται στην τρυπα τους χωρις να μπορουν να προστατεψουν τα μεσα παραγωγης τους.

5 Αυγούστου 2011 - 1:52 μ.μ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στην ΕΣΣΔ σπέρματα και ''μορφές'' κοινωνικής ιδιοκτησίας (κομμουνιστικά Σάββατα, υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες κτλ). Όμως δείτε αυτήν την φράση: ''Η παλλαϊκή ιδιοκτησία στο σοσιαλισμό είναι κρατική ιδιοκτησία , γιατί η κοινωνία σαν σύνολο, στην οποία ανήκουν τα μέσα παραγωγής εκπροσωπείται σε αυτό το στάδιο από το κράτος, που κατευθύνει όλη την κοινωνική παραγωγή σα μια ενιαία λειτουργία''. Το σύνταγμα του 1936 βάζει το ''παλλαικό κράτος'' να εκπροσωπεί πλήρως την ''κοινωνία σαν σύνολο''. Υπάρχει όμως στην ΕΣΣΔ ακόμη ''ταξική πάλη σε αλλαγμένη μορφή'' (Λένιν), και το κράτος είναι εκτός από ''φίλος''(σοσιαλιστικό κράτος) και εχθρός της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, αφού πρέπει να μαραθεί. Το επαναστατικό κράτος έχει διττή φύση στον μαρξισμό (αναγκαίο-''κακό''), και η μη αναγνώριση αυτής της διττής φύσης έκλεινε και κλείνει ακόμη τα μάτια σε όσους πεισματικά επιμένουν να κάνουν επιφανειακή κριτική στην ΕΣΣΔ.
Δεν είναι τυχαίο πως όσα μέλη της ΚΝΕ έχει τύχει να ρωτήσω, νομίζουν ότι το παλλαικό κράτος είναι επινόηση της περιόδου Χρουτσώφ. Κι όμως, αυτό έχει επινοηθεί από το σύνταγμα του 1936. Ίσως έπεσα σε ανενημέρωτα μέλη, όμως και αυτή η άγνοια δείχνει μερικά πράγματα.
Το παλλαικό κράτος στην ευμενέστερη δυνατή ανάγνωση, είναι ένας ανεπίτρεπτος επιθετικός προσδιορισμός, που δείχνει σοβαρό έλλειμμα και ίσως κάποια σκοπιμότητα. Στον σοσιαλισμό το κράτος είναι της εργατικής τάξης, και όχι όλου του λαού. Άλλα στρώματα της κοινωνίας είναι απλώς σύμμαχα. Το επαναστατικό κράτος είναι ταξικά προσδιορισμένο από την εργατική τάξη, και συνέχει μια κοινωνία στην οποία ακόμη υπάρχει αλλόμορφη ταξική πάλη. Αν αυτή δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε κράτος.
''Η διάκριση μεταξύ πνευματικής και χειρονακτικής εργασία μειώνεται συνεχώς''. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Το εγχειρίδιο πολιτικής οικονομίας της ΕΣΣΔ που προανεφερα, αντιφάσκει ποικιλοτρόπως στο θέμα αυτό, και ίσως έχω την ευκαιρία, αν συνεχιστεί η κουβέντα, να παραθέσω μερικά αποσπάσματα.
Για την εμπορευματική παραγωγή χρειάζεται ξεχωριστή κουβέντα. Και μόνο ότι υπάρχει εμπορευματοχρηματική ανταλλαγή, δείχνει πως η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής δεν είναι ακόμη κοινωνική(έστω των προιόντων ατομικής κατανάλωσης, στα οποία υπάρχει όπως λέει το κείμενο εμπορευματοχρηματική ανταλλαγή). Γιατί η εμπορευματοχρηματική ανταλλαγή προυποθέτει δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη, τα οποία ανταλλάσσουν, να μην έχουν κοινή ιδιοκτησία (αλλιώς δεν θα υπήρχε χρηματική ανταλλαγή). Καμία δήθεν ''μαρξιστική'' ανάλυση δεν μπορεί να πορευτεί προς την αλήθεια, αν δεν διακρίνει στην ιδιοκτησία την κυριότητα, την νομή, την κατοχή, την επικαρπία. Ο Μάρξ στα Grundrisse διακρίνει νομή και κατοχή από την ιδιοκτησία εν γένει, πράγμα που δεν κάνουν οι ''σπουδαίοι'' μαρξιστές επίγονοί του.
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, δεν είμαι ''αντισταλινικός'', δεν θεωρώ την ΕΣΣΔ κρατικό καπιταλισμό, δεν είμαι οργανωμένος κάπου.

5 Αυγούστου 2011 - 3:00 μ.μ.

και τώρα Γιώργη θα προσπαθήσω να σου ανεβάσω τον σχολιασμό:
ΖΗΤΩ Ο ΛΕΝΙΝ/ ΖΗΤΩ Ο ΣΤΑΛΙΝ/
ΖΗΤΩ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ/ ΖΗΤΩ ΚΑΙ Ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ/ ΤΟΥ ΚΚΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ!
:)
...και τώρα κοπανάτε....

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 3:36 μ.μ.

Θέλει κότσια για να τοποθετηθείς πάνω στην διαλεκτική της οικοδόμησης του σοσιαλισμού.
Εδώ δεν χωράνε συνδικαλισμοί και ελευθεριακά ρεσάλτα.....τύπου Ναρ-Ανταρσυα κλπ.
Το ποιός -ποιόν το αντιμετώπισαν φάτσα με φάτσα οι μπολσεβίκοι και πήραν θέση. Το ..."ίσως ποιός-ποιόν" το εφεύραν οι ριψάσπιδες και παχύναν......
όσοι όμως μάθαμε να συναναστρεφόμαστε με απλούς ανθρώπους αντέχουμε, δίπλα στο κόμμα μας και με το αβανταζ της συλλογικής σκέψης κάνουμε συνεχώς βήματα εμπρός.

Chrisvet

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 4:45 μ.μ.

Δε θυμάμαι που είχα δει αυτό το link(μπορεί και σε αυτό το blog),αλλά θα το δώσω σαν ένα μικρό αντίλογο για το παραπάνω κείμενο:
http://www.xekinima.org/arthra/view/article/dikes-tis-mosxas-o-stalinikos-mesaionas/

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 6:28 μ.μ.

Σύντροφε Φ.Α. δεν γνωρίζω τις ιδεολογικές σου καταβολές, αλλά η αντίληψη περί παλαϊκής ιδιοκτησίας και άλλα τέτοια είναι στρεβλώσεις του μαρξισμού. Και στρεβλώσεις που προήλθαν από την άρον άρον "κήρυξη" του σοσιαλισμού από το ΚΚΣΕ και το σύντροφο Ιωσήφ, στην ΣΕ.

Νομίζω ότι το άρθρο αυτό αναβιώνει την κόντρα πε΄ρι του αν ισχύει ή όχι ο νόμος της αξίας στο σοσιαλισμό και για το αν η ΣΕ έφτασε στο σοσιαλισμο-κατώτερη βαθμίδα της κομμουνιστικής κοινωνίας.

Σε παραπέμπω σε άρθρο-κριτική που δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη στη διάρκεια του προσυνεδριακιού διαλόγου για το τελευταίο συνέδριο του κόμματος. Δεν έχω το link από το Ριζοσπάστη αλλά βρίσκεται και εδώ:http://www.marxismos.com/content/view/403/80/ για όποιον ενδιαφέρεται).

Θα αναφέρω μόνο ένα απόσπασμα του κειμένου: "Ο Μαρξ γράφει ότι, στην πρώτη φάση της κομμουνιστικής κοινωνίας έχουμε «κοινοκτημοσύνη των μέσων παραγωγής». Σ' αυτή λοιπόν, «τη συντροφική κοινωνία, τη θεμελιωμένη στην κοινοκτημοσύνη των μέσων παραγωγής, οι παραγωγοί δεν ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους. Το ίδιο και η εργασία που έχει ξοδευτεί για την παραγωγή προϊόντων δεν παρουσιάζεται εδώ σαν αξία αυτών των προϊόντων, σαν μία εμπράγματη ιδιότητα που έχουν, γιατί τώρα, σε αντίθεση με την κεφαλαιοκρατική κοινωνία, οι ατομικές εργασίες υπάρχουν άμεσα και όχι πια έμμεσα σαν συστατικά στοιχεία της συνολικής εργασίας».1 Οι εμπορευματοχρηματικές σχέσεις και ο νόμος της αξίας έχουν, δηλαδή, καταργηθεί, αλλά για να καταργηθούν πρέπει πρώτα να έχει εξαλειφθεί τελείως η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής και τη θέση της να έχει πάρει η κοινή ιδιοκτησία, η «κοινοκτημοσύνη των μέσων παραγωγής».

Σύντροφοι ή ο νόμος της αξίας καταργείται (αντικειμενικά όχι με διάταγμα)στο σοσιαλισμό (σύμφωνα με τον Μαρξ) και συνεπώς στην ΣΕ ΔΕΝ είχαμε σοσιαλισμό ή ο Μαρξ είχε λάθος και συνεπώς αφού στη ΣΕ διατηρήθηκε ο νόμος της αξίας είχαμε σοσιαλισμό!!!

Διαβάστε την κριτική που είχε σταλεί τότε στο Ριζοσπάστη η οποία είναι άκρως ενδιαφέρουσα.

Η στραβός είναι ο γυαλός ή στραβά αρμενίζουμε.

funked
5 Αυγούστου 2011 - 6:50 μ.μ.

@chrisvet προς τι η μομφη στο ναρ; Κρινει οποιος θελει ελευθερα και δεν λογοδοτει πουθενα με αυγχωρεις.θελει ελευθερα και δεν λογοδοτει πουθενα με αυγχωρεις.

Ανώνυμος
5 Αυγούστου 2011 - 9:29 μ.μ.

RED.. ΩΡΕ ΑΝΤΙΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΤΙΤΑ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΕ ΤΗΝ / ΒΙΑΙΗ ΚΟΛΕΧΤΙΒΟΠΟΙΗΣΗ/. ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΟΠΟΙΟΣ ΑΣΧΟΛΗΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΕ ΟΠΙΣΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1/ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΕ Η ΒΙΑ 2/ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΠΟΙΟΝ 3/ ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ 4 ΠΟΙΟΝ ΕΞΥΠΥΡΕΤΗ 5/ ΑΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ . ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΤΙ Η ΒΙΑ ΠΟΥ ΕΞΑΠΕΛΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΣΔ ΣΤΡΕΦΟΤΑΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΚΟΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΦΕΡΩΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ . ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΛΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΙΔΙΟΚΤΟΙΤΩΝ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ . ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΥΤΟ Η ΕΣΣΔ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΕΜΦΥΛΙΟ.ΑΚΟΜΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΙΧΕ ΝΙΚΙΣΕΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΑ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΟΙ ΔΟΛΟΦΩΝΙΕΣ ΚΟΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΤΙΚΑΝ. Ο ΣΟΡΕΛ ΣΤΟ ΒΙΒΛΕΙΟ ΤΟΥ ΓΙΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΟΙ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΙ ΝΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΑΛΛΟ ΠΡΩΣΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΚΟΙΡΗΞΟΥΝ ΤΗΝ ΒΙΑ ΟΤΑΝ ΕΒΛΕΠΑΝ ΟΤΙ Ο ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΕΛΕΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ?ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΧΤΙΒΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙΣ -Η ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΣΣΔ ΝΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΕΙ ΕΙΚΑΝΗ ΝΑ ΘΡΕΨΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΙΡΙΞΕΙ ΤΥΗΝ ΒΙΟΜΙΧΑΝΕΙΑ Η ΘΑ ΕΜΕΝΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΜΗ ΜΠΟΡΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΤΑΠΕΞΕΛΘΕΙ ΣΥΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ .ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ Η ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΣΔ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΓΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΕΠΙΤΑΧΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ Η ΕΣΣΔ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕ .ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 30 Η ΕΣΣΔ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΤΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΠΑΡΗΓΑΓΕ ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΑΖΙ .ΑΥΤΗ Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΗΤΑΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΗΤΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΗ ΟΤΙ Η ΒΙΑ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΤΑΝ ΤΥΦΛΗ Η ΟΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ , ΑΛΩΣΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΟΤΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΤΑΝ ΑΣΧΗΜΑ ΕΘΕΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕ ΤΟΥ ΚΟΜΑΤΟΣ . Ο ΝΤΟΥΤΣΕΡ ΤΟ ΘΟΛΩΝΗ ΛΙΓΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ ΔΕΝ ΤΗΝ ΔΕΧΤΗΚΕ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥΣ. Ε ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΡΟΤΣΙΣΤΗΣ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΙΣ. ΣΕ ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ Ο ΣΤΑΛΙΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΦΟΡΑΝ ΟΛΟΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΡΟΥΧΑ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΩ ΚΑΝ . ΕΛΕΟΣ...ΥΣ ΚΑΛΟ ΘΑ ΕΙΤΑΝ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΟΥΣ . ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ. ΩΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΡΩΤΗ ΦΩΡΑ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟΣΟ ΑΣΧΗΜΑ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΚΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΤΟΥ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ . Ο ΖΟΥΚΟΦ ΕΛΕΓΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ΄Ό ΣΤΑΛΙΝ ΕΙΤΑΝ ΙΔΙΟΦΥΑ ΟΧΙ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗΣ ΩΣΟ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΝΔΥΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΤΕ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ. ΜΠΟΡ ΟΥΣΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΤΕ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΓΗ Η ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ.

Ανώνυμος
9 Αυγούστου 2011 - 1:24 π.μ.

Bαθύ Κόκκινο,

Μπορεί να επιχειρηθεί κάποιο αφιέρωμα στο πως η ΕΣΣΔ αντιμετώπισε την οργανωμένη θρησκεία (εκκλησία)?

Ευχαριστώ

Βασίλης

Ανώνυμος
29 Οκτωβρίου 2011 - 3:49 π.μ.

ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΑΦΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΑΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ.ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΙΟΤΕΡΟ ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ.ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΕ Ο ΖΟΥΚΩΦ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΛΙΝ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΕΤΑΞΕ Ο ΧΡΟΥΣΤΣΙΩΦ ΣΑ ΣΤΥΜΕΝΗ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΑ - ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΕ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 1957.ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ.-ΕΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΔΑΜΙΝΟΤΗΣ.-

Ανώνυμος
31 Οκτωβρίου 2011 - 1:13 π.μ.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΛΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΤΡΟΤΣΚΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΚΑΠΟΤΕ ΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΕΣ ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΤΑΛΙΝ.ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ - ΚΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ Η ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΨΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΣΤΩ ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΕ.ΑΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΟΤΙ Ο ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΦΡΑΖΕ ΤΗ ΜΟΝΗ ΔΥΝΑΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ - ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ.ΚΑΙ ΑΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΧΤΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΛΙΝ . . .

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Powered by Blogger