Home » , , , » Παρέμβαση Εκπαιδευτικών στα Χανιά: Πρωτοβουλίες για τη μη υλοποίηση της Θ.Ε. και των Δ.Ε.

Παρέμβαση Εκπαιδευτικών στα Χανιά: Πρωτοβουλίες για τη μη υλοποίηση της Θ.Ε. και των Δ.Ε.

Από Δημήτρης Δαμασκηνός , Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018 | 9:45 π.μ.

   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

   Είναι γνωστή και από την περσινή σχολική χρονιά η κάθετη αντίθεση του συνδικαλιστικού μας σχήματος, της "Παρέμβασης Εκπαιδευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή" μα και της μεγάλης πλειονότητας των Συλλόγων Διδασκόντων στα Χανιά στην υλοποίηση της Θεματικής Εβδομάδας (Θ.Ε.) στα Γυμνάσια και των Δημιουργικών Εργασίων (Δ.Ε.) στα Λύκεια. 
Αυτές οι "καινοτομίες" του ΥΠΑΙΘ διαλύουν το δημόσιο σχολείο και τον επιστημονικό χαρακτήρα της γενικής, εγκύκλιας γνώσης που αυτό οφείλει να παρέχει, φορτώνουν ένα βαρύ διοικητικό και γραφειοκρατικό φορτίο απλήρωτης εργασίας στους ώμους των εκπαιδευτικών, ενισχύουν τις κοινωνικές-εκπαιδευτικές ανισότητες ανάμεσα στον μαθητικό πληθυσμό, τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία, προοιωνίζονται το αριστοκρατικό διετές "Νέο Λύκειο" των λίγων και εκλεκτών, στρώνουν τέλος το έδαφος για να περάσει η κακόφημη αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού και συνεπώς οι απολύσεις.
     Για όλους αυτούς και για πολλούς ακόμα λόγους η προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ να προωθήσει πέρσι την υλοποίηση της Θ.Ε. και των Δ.Ε. δίκαια συνάντησε την άρνηση των εκπαιδευτικών με πρακτικά που πλειοψηφικά υιοθέτησαν στις ειδικές συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.
     Το ΥΠΑΙΘ, ωστόσο, επανήλθε στον... τόπο του εγκλήματος: Στην αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς οργάνωσε "επιμορφωτικά σεμινάρια" για την εφαρμογή των Δ.Ε. προσπαθώντας να πειθαναγκάσει τους συναδέλφους υποχρεωτικά να τα υλοποιήσουν. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και για την υλοποίηση της Θ.Ε.
    
     Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
   Αμέσως μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων γνωρίζουμε πως συνεδριάζουν αρκετοί Σύλλογοι Διδασκόντων στα Χανιά για ν' αποφασίσουν αν θα υλοποιήσουν τη Θ.Ε. στα Γυμνάσια και τις  Δ.Ε. στα Λύκεια. Σε αρκετές περιπτώσεις απορρίπτεται η εφαρμογή τους με μεγάλη πλειοψηφία από τους συναδέλφους.
    Τώρα είναι η ώρα να γενικευτεί ο αγώνας μας και πάλι: Καλούμε το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων στηρίζοντας την απόφαση που είχε πάρει στις 23-11-2018 για τη μη υλοποίηση της Θ.Ε. και των Δ.Ε. και για φετινή σχολική χρονιά 2017-2018, όταν τέθηκε το θέμα στην Η/Δ από την παράταξή μας, να αναλάβει άμεσα την πρωτοβουλία και να συγκεντρώσει τα στοιχεία από τα σχολεία των Χανίων όσον αφορά στις Θ.Ε στα Γυμνάσια και τις Δ. Ε. στα Λύκεια, ώστε την προσεχή -το αργότερο- εβδομάδα να ανακοινώσει σε ποιά από αυτά οι Σύλλογοι Διδασκόντων έχουν αρνηθεί την υλοποίηση τους μετά από ειδική συνεδρίαση (και είναι αρκετά) χαιρετίζοντας αυτήν την αγωνιστική στάση και καλώντας και τους υπόλοιπους Συλλόγους Διδασκόντων ν' ακολουθήσουν το παράδειγμα τους. 
     Υπενθυμίζουμε πως εκτός από την ΕΛΜΕ Χανίων μας καλύπτει συνδικαλιστικά, πολιτικά και ηθικά η Γ.Σ. των προέδρων ΕΛΜΕ με την περσινή της απόφαση (που δεν έχει βέβαια ημερομηνία λήξης), γιατί σε πολλά σχολεία γίνεται προσπάθεια χειραγώγησης των συναδέλφων να υλοποιήσουν τις Θ.Ε. και τις Δ.Ε. με το παραπλανητικό επιχείρημα πως η ΟΛΜΕ φέτος δε μας καλύπτει.
    Για τον σκοπό αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αποστείλουμε ξανά συνημμένα δύο σχέδια απόφασης για τους συλλόγους διδασκόντων που προτάθηκαν πέρσι, για να αποτυπωθούν αυτούσια ή με όποιες αλλαγές κριθούν σκόπιμες από τους συναδέλφους ως απόφαση της πλειοψηφίας και στο Πρακτικό του κάθε Συλλόγου Διδασκόντων.
    Υπενθυμίζουμε, τέλος, πως στο Πρακτικό δεν αναφέρονται ονομαστικά όσοι μειοψήφησαν ή πλειοψήφησαν παρά μόνο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Ονομαστική αναφορά και καταγραφή στις απόψεις κάποιου γίνεται μόνο αν το ζητήσει ο ίδιος και με τη σύμφωνη γνώμη του για το περιεχόμενό της. 

   
Χανιά, 11/01/2018
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Ο Σύλλογος διδασκόντων του ………………………….. κατά τη συνεδρίασή του συζήτησε την εγκύκλιο του υπουργείου παιδείας για την θεματική εβδομάδα. Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν προβληματισμοί και ενστάσεις.
    
Οι ενότητες που καλύπτει η θεματική εβδομάδα, είναι αντικείμενο μαθημάτων που διδάσκονται στο σχολείο (οικιακή οικονομία, βιολογία, γλώσσα – κοινωνική και πολιτική αγωγή), οι ώρες μάλιστα των οποίων  μειώθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο. Ακόμη, η θεματολογία αυτή εντασσόταν και στο μάθημα  των Βιωματικών Δράσεων, το οποίο επίσης καταργήθηκε από το υπουργείο. Συνεπώς, έχουμε αντικατάσταση διδακτικών ωρών εκπαιδευτικών από μια παράλληλη δραστηριότητα, η οποία μάλιστα επιβαρύνεται από μια αχρείαστη γραφειοκρατική δουλειά. Τα θέματα αυτά, ως σοβαρότατα για την εφηβική ηλικία, αντιμετωπιζόταν μέχρι τώρα από τα διδασκόμενα αντικείμενα, τα οποία έχουν μία συνέχεια και εσωτερική λογική. Η προτεινόμενη "θεματική εβδομάδα" αποκόπτει τα ζητήματα αυτά από τη βασική και συγκροτημένη διδασκαλία, αντικαθιστά το αντικείμενο με το θέμα κι ακόμη χειρότερα, με το "πρόγραμμα". Οι μαθητές/-τριες θα «βομβαρδίζο-νται» στη διάρκεια της εβδομάδας αυτής με σκόρπιες πληροφορίες χωρίς την απαραίτητη συζήτηση, ανατροφοδότηση και τελικά αφομοίωση, που επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την συνεχή, συστηματική, ενσωματωμένη στη  σχολική ζωή διδασκαλία και δραστηριότητα. Στο πνεύμα των παραπάνω, είναι προβληματικό ότι οι δράσεις της "θεματικής εβδομάδας" υλοποιούνται από εκπαιδευτικούς που το γνωστικό τους αντικείμενο δεν έχει απαραίτητα σχέση με την προτεινόμενη θεματολογία. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στην καταφυγή στο προτεινόμενο από το ΙΕΠ υλικό, που προέρχεται και από επιχειρήσεις και ΜΚΟ, γεγονός που δεν είναι μόνο προβληματικό από επιστημονικής άποψης, αλλά προκαλεί και σκέψεις για το ίδιο το μέλλον του χαρακτήρα του Δημόσιου Σχολείου.
    
Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η παράμετρος της αξιολόγησης, η οποία δεν αφορά στην κριτική αποτίμηση των δράσεων, αλλά στο πώς υλοποιήθηκε το πρόγραμμα από το κάθε σχολείο. Η λογική του προγράμματος κινείται στη γραμμή της επανόδου της κακόφημης "αξιολόγησης" που ο κόσμος της εκπαίδευσης απέρριψε με συντριπτικά επιχειρήματα και αγώνες.
    
Τέλος, στο καθαρά πρακτικό μέρος, η αναπροσαρμογή του σχολικού προγράμματος ανατρέπει τον προγραμματισμό του σχολείου και του κάθε εκπαιδευτικού ξεχωριστά.
Λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα παραπάνω  ο Σύλλογος Διδασκόντων του ………………………………………… αποφάσισε  να συνεχίσει την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με το πρόγραμμά του, με την αυτονόητη για εκπαιδευτικούς ευαισθησία, εντάσσοντας, άρα, όπου και όταν αυτό είναι εφικτό, στοιχεία της προτεινόμενης θεματολογίας στα αντίστοιχα μαθήματα.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο Σύλλογος διδασκόντων του ………………………….. συζητώντας την υπ’ αριθμ. …………………….. εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την εκπόνηση των Δημιουργικών εργασιών στο ΓΕΛ, επισημαίνει τα εξής :
    
Οι λεγόμενες Δημιουργικές Εργασίες αποκλείουν τη μαθητική δημιουργικότητα, εφόσον καθορίζεται σαφώς ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, ενώ η δυνατότητα επιλογής του θέματος καθορίζεται από τους καθηγητές που είναι διαθέσιμοι και από το πρόγραμμα μαθημάτων.
    
Από τις οδηγίες ορίζεται ότι θα πρέπει να δίνεται βάρος στη διαδικασία και τη μορφή του μαθητικού «παραδοτέου» κι όχι στο περιεχόμενο της διαδικασίας.
    
Η διαδικασία θα γίνει σε δύο ημέρες, σε επτάωρα, με αλλαγή προγράμματος μόνο στην Α΄ και Β΄ Λυκείου και την «εξασφάλιση» ότι οι εποπτεύοντες καθηγητές - που δεν θα είναι  κατ' ανάγκη οι επιβλέποντες των εργασιών- θα μπαίνουν σε «μεικτές» τάξεις έως 27 - 30 μαθητών, που θα διαμορφωθούν θεματικά για αυτές τις 2 ημέρες!
    
Οι εργασίες δεν υπηρετούν το ερευνητικό πνεύμα, καθώς τα εποπτικά μέσα και η βιβλιοθήκη του σχολείου δεν είναι επαρκή για μια τέτοια διαδικασία, οπότε αυτό που αναγκαστικά θα κάνουν οι μαθητές είναι να ακολουθήσουν τις τυποποιημένες οδηγίες που δίνονται στη φόρμα «Σχέδιο υποβολής της Δ.Ε» που πρέπει να συμπληρώσουν. Δηλαδή, περισσότερο θα περιγράψουν μια διαδικασία που δύσκολα θα κάνουν στην πράξη.
    
Με την εκπόνηση των λεγόμενων Δημιουργικών Εργασιών, οι Σύλλογοι Διδασκόντων επωμίζονται νέα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη στην καθημερινότητά τους, σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου και των εργασιακών αντοχών των εκπαιδευτικών, καθώς σε όλα σχεδόν τα ΓΕΛ υπάρχουν καθηγητές που μετακινούνται σε 2, 3 ή και περισσότερα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου και επιπρόσθετα πρακτικά  οι καθηγητές, που έχουν την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού, δεν μπορούν να συμμετέχουν στα 2 εφτάωρα.
    
Πίσω από εύηχες λέξεις, που περιγράφουν δήθεν διαδικασίες δημιουργικότητας, απαλλαγής από τον φόρτο εργασίας των μαθητών και σπασίματος της ρουτίνας, προετοιμάζεται το έδαφος για τη μέτρηση επιδόσεων, τους φακέλους των μαθητών, τους δείκτες αποτίμησης και αξιολόγησης – αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων, κατηγοριοποίησης μαθητών, εκπαιδευτικών και σχολείων.
    
Για τους παραπάνω λόγους θεωρούμε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου θα είναι σε βάρος τελικά της ομαλής, εκπαιδευτικής και διδακτικής διαδικασίας του σχολείου και ουσιαστικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Powered by Blogger