Home » , » Βρισκόμενος μόνιμα «είς πυρίκαυστον κι αυτάρεσκον αυνανισμόν», ο "ψεκασμένος" Ζουράρις μας λέει την θέση του για την συμφωνία των Πρεσπών

Βρισκόμενος μόνιμα «είς πυρίκαυστον κι αυτάρεσκον αυνανισμόν», ο "ψεκασμένος" Ζουράρις μας λέει την θέση του για την συμφωνία των Πρεσπών

Από ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ , Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019 | 3:23 π.μ.

Ο γραφικός και "ψεκασμένος" βουλευτής των ΑΝΕΛ Κώστας Ζουράρις βρισκόμενος μόνιμα «είς πυρίκαυστον κι αυτάρεσκον αυνανισμόν», μας είπε γιατί διαφωνεί με την συμφωνία των Πρεσπών και ... στηρίζει την κυβέρνηση.

Απόσπασμα απ΄τις παπαριές του και όποιος κατάλαβε .. κατάλαβε.

Κάποτε, ἡμέτεροι «αὐτόχθονες», (-χθών=χθονός=γῆ!), δικοί μας ντόπιοι (ἐν-συν-τοπίτες=πάλι «γῆ»!), ἀλλά καὶ πολύ «προχωρημένοι», ὡς προκεχωρημένα φυλάκια τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τοῦ ἐλευθέρου κόσμου, θὰ πρέπει νὰ τὸ νιώσουν: πὼς ἀκόμη καὶ ἡ «σύγχρονη» πολιτικὴ ἀνθρωπολογία-ἀνθρωπολογία τῶν θρησκειῶν, ἔχει τελεσιδίκως τεκμηριώσει, ὅτι ἡ Γαῖα-Μητέρα καὶ οἱ γόνοι-ἄνθρωποι ἔχουν σχέση γονική: Ἀνεκπτώτως ἱερή, ὅπως Μητέρας-παιδιῶν. Λέμε, λέω «ἡ γενέτειρα» Θεσσαλονίκη, ἡ «Μητέρα» Θεσσαλονίκη τοῦ Πεντζίκη. Τί συμβαίνει, ὅταν σοῦ σακατέψουν τὴν μάνα; Στὴν γαλλικὴ ἀνθρωπολογικὴ σχολή, μάλιστα, ὑπάρχει ἡ ἔκφραση «hors sol», ποὺ δείχνει τὸν σαλεμένο! Τὸν ποὺ ἔχει χάσει τὶς ψυχονοητικές του ἀναφορές–συσχετίσεις. Τόσο ἔτσι…; Ἐκτός ἐδάφους. Ἐκτόπλασμα, ἐξωγήινος; Κι ὅσο γιὰ τὸ ὄνομα τῶν παιδιῶν καὶ τῆς Μητέρας – Γαίας; Ὁ μέγας «μεσημβρινὸς Ἕλλην», Ἀλβέρτος Καμύ, διετύπωσε τὸ τελειωτικό: «ὅταν κακο-ὀνομάζουμε τὰ πράγματα, μεγαλώνουμε τὴν δυστυχία τοῦ κόσμου». (Mal nommer les choses, c’ est ajouter aux malheurs du monde). Ἑπομένως καὶ ὁριστικῶς, πρὸς πάσης προελεύσεως μεταπολυκοσμοπολίτες καὶ «διεθνιστές», στοὺς ὁποίους ὁ σπουδαῖος μαρξιστὴς Κωστῆς Μοσκώφ κατελόγιζε «ἀντιδιαλεκτικὸ θετικισμό»: ναί, ἡ Τριάς-Ἑνάς Ἄνθρωποι– Γαία – Ὄνομα, συνομολογεῖ τὸ ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως τῆς ἀκεραιότητας μιᾶς κοινότητας καὶ τῶν ἀνθρώπων τῆς κοινότητας. Τῆς κάθε «χθονίας» ἀνθρωποκοινότητας. Τοῦ Ἀκεραίου της καὶ τῆς ἀκεραιοφροσύνης της. Πῶς λοιπόν καὶ τί θὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ γόνοι καὶ ἡ γενέτειρα Μακεδονία, ἐὰν καὶ μόλις κυρωθεῖ ἡ τῶν Πρεσπῶν τύρβη;....

 Ἐνῶ ὁ «συλλογισμός» «οἱ Μακεδόνες εἴμαστε οἱ γενάρχες τοῦ ὀνόματός μας, οἱ Μόνοι ἐπὶ τρεῖς χιλιάδες χρόνια Κτήτορες καὶ Ἱερολογοῦντες τὸ ὄνομα τῆς Μητέρας-Γαίας Μακεδονίας μας, καὶ ὕστερα, ὕστεροι ἤλθαν οἱ Σκοπιανοί καὶ τα ‘κλεψαν, ναί, αὐτὸ δὲν εἶναι «συλλογισμός ἐξ εἰκότων»!

Τὰ «Ἀναλυτικὰ πρότερα» γράφουν, ὅτι τὰ παραπάνω εἶναι «πρότασις ἀποδεικτική»: διότι ἔτσι ἔγιναν τὰ πράγματα, οἱ κλεψιτυπίες, οἱ λαθρομορφίες καὶ συνελόντι εἰπεῖν ἡ κλεψιά. Κι ὅλοι τὰ γνωρίζουν. Ἑπομένως, ἄκυρη ἡ κύρωση τῆς λωποδυσίας, ἔγκυρη ἡ ἀποδεικτικὴ πρότασις τῶν Γνησίων. Ἄλλο, ἐξ εἰκότων τὰ θά, κι ἄλλο ἡ ἀπόδειξις τῶν νά! 6ον. «…εἰς τοῦτο κακίας ἥξομεν;» \u0009Εἰς τοῦτο κακίας καταντήσομεν; Ὤ, βουληφόροι γυναῖκες καὶ ἄνδρες τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων: δηλαδή, σὲ τέτοιο στραβοκακὸ νὰ φτάσουμε; Τότε, «οἱ μὲν πρόγονοι, ὑπὲρ ἐλευθερίας τῆς Μακεδονίας διεκινδύνευον», ἀλλὰ τώρα, βουλευτὲς ἐσεῖς τῶν προγόνων καὶ ἐπιγόνων σας, «ὑμεῖς δέ, οὐδὲ ὑπὲρ τῆς ὑμετέρας ὀνομασίας τολμᾶτε ψηφίζειν»; \u0009Πῶς, «οὐκ ἄν αἰσχρόν»;

Υ.Γ. Ἡ ὡς ἄνω ἄποψή μου συνυπάρχει μὲ τὴν πλήρη καὶ διαρκῆ ἐκ μέρους μου στήριξη πρὸς τὴν παροῦσα κυβέρνηση, μέχρις λήξεως τῆς ἐντολῆς. Σύμφωνα μὲ τὸ καθ’ ἡμᾶς συναμφότερον.
Μοιράσου το :

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ
Powered by Blogger